Program

Utforsk studieprogram fra åtte studiesteder i Bergen. Her kan du nesten garantert finne noe som passer for deg!
Administrasjon og organisasjonsvitenskap
Samfunn og politikk
Universitetet i Bergen
Vil du lære meir om korleis samfunnet rundt deg fungerer?
Les mer
Aktuarfag og dataanalyse
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Hvordan skal oljefondet investere for å få høyest mulig avkastning, men samtidig ha lav risiko for tap? Hva bør bilforsikringen din koste?
Les mer
Allmenn maskinteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Maskiningeniøren blir gjerne omtalt som den klassiske ingeniøren.
Les mer
Anvendt psykologi
Helse, medisin og psykologi
Høyskolen Kristiania
Personlighet og valgene vi tar. Bachelor i anvendt psykologi er studiet for deg som vil jobbe med rådgivning, som terapeut eller veileder.
Les mer
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Helse, medisin og psykologi
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
På bachelorstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi lærer du om korleis eit godt arbeidsmiljø påverkar trivsel, helse og produktivitet på ein arbeidsplass.
Les mer
Areal og eiendom
Natur- og realfag
Høgskulen på Vestlandet
Du tilegner deg verdifull kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag og planleggingsfag.
Les mer
Arkeologi
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Arkeologi er vitskapen om menneske og samfunn frå den eldste forhistoria fram til nyare tid, basert på studiar av den materielle kulturen menneska har etterlate.
Les mer
Automatisering
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen tilbyr et toårig heltidsstudium og treårig nettbasert studium i automatisering.
Les mer
Automatisering med robotikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
En automatiseringsingeniør utvikler løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, enkel og trygg.
Les mer
Barne- og ungdomslitteratur
Språk, historie og kultur
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Masterstudiet tar sikte på å utvikle en forståelse av barne- og ungdomslitteraturens estetikk og danningsmuligheter ved å studere et bredt register av tekster.
Les mer
Barnehagekunnskap
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Utdanningen setter søkelyset de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også internasjonalt perspektiv.
Les mer
Barnehagelærer
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn?
Les mer
Barnehagelærerutdanning
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
NLA Høgskolen
Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsbachelor, og kvalifiserer deg til å jobbe som pedagog og leder i barnehagen.
Les mer
Bioinformatikk
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Bioinformatikk er et tverrfaglig studium som kombinerer biologi, kjemi, informatikk, matematikk og statistikk.
Les mer
Bioingeniør
Helse, medisin og psykologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
En bioingeniør håndterer og analyserer biologisk materiale.
Les mer
Biologi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Biologi er læren om alt som lever, og tar for seg prosesser, mangfold og sammenhenger i naturen. Evolusjon er det sentrale prinsippet i biologien. Den gir oss ein kraftfull modell til å forstå og forklare hvordan alt vi ser i naturen har utviklet seg fra et felles opphav gjennom 3,5 milliarder år.
Les mer
Bygg
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Som byggingeniør skal du planlegge, prosjektere og lede arbeidet med nye broer og veier, bygninger og byer.
Les mer
Byggutdanning
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Som fagskoleingeniør innen bygg kommer du til å jobbe med produksjon, innkjøp og personressurser.
Les mer
Community arts
Kunst, design, musikk og kreative fag
Høgskulen på Vestlandet
Fordyp deg i egen kunstnerisk utvikling samtidig som du oppnår innsikt i og adgang til nye nasjonale og internasjonale kunstarenaer.
Les mer
Cyberingeniør
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Cyberingeniør omfatter design, utvikling og drift av kommunikasjons- og datasystem. En cyberingeniør mestrer de teknologiske utfordringene knyttet til avanserte system som blir brukt i samfunnet, industrien og Forsvaret.
Les mer
Data science
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
På data science lærer du å programmere i Python, Java og Haskell, men du lærer også matematikken som ligger til grunn for mange av dagens teknologiske løsninger.
Les mer
Dataingeniør
Ingeniør, tekniske og maritime fag
IT og datateknologi
Høgskulen på Vestlandet
Her vil du lære blant annet om databaser og web-baserte system, om å programmere apper og utvikle store IT-system tilsvarende for eksempel itslearning, Word og Facebook.
Les mer
Datasikkerhet
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
På dette studiet lærer du metoder for å utvikle, implementere og analysere IT-basert infrastruktur som er robust mot både tilfeldige feil og retta angrep.
Les mer
Datateknologi
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
På studiet i datateknologi lærer du programmering, testing og utvikling av datasystem. Du lærer ikke bare prinsipp, teknikker og metoder for programutvikling. Du får også trening i praktisk problemløsning. Slik utvikler du de kreative og analytiske evnene dine.
Les mer
Design
Kunst, design, musikk og kreative fag
Universitetet i Bergen
En designer ser omgivelsene med et annet blikk, utvikler ideer, visualiserer, gir det abstrakte en konkret form og realiserer. Å være designer handler i stor grad om å være skapende, sprenge grenser og tenke utradisjonelt.
Les mer
Digital innholdsproduksjon
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Høyskolen Kristiania
Innholdsmarkedsføring er en av de viktigste måtene bedrifter og organisasjoner kan få oppmerksomhet rundt sine varer og tjenester. Men da trenger de dyktige innholdsprodusenter som kan skrive gode tekster og produsere variert innhold – som treffer og engasjerer målgruppen.
Les mer
Digital kommunikasjon og markedsføring
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Handelshøyskolen BI
Har du lyst å lære hvordan du kan bruke sosiale medier og digital kommunikasjon til å oppnå effektiv markedsføring?
Les mer
Digital kultur
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På digital kultur får du kunnskap om elektronisk litteratur, dataspill og digital kunst. Du lærer både grunnleggende og avansert webdesign og du får erfaring med å kommunisere i digitale sjangere både visuelt og tekstlig.
Les mer
Dramapedagogikk og anvendt teater
Kunst, design, musikk og kreative fag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Studiet er for deg som er student, lærer, kulturarbeider eller kunstner som har erfaring med, utdanning i og interesse for drama og teater i et kunstpedagogisk perspektiv.
Les mer
Eiendomsmegling, jus og økonomi
Jus, HR og økonomi
Handelshøyskolen BI
Å kjøpe og selge bolig er en av de viktigste tingene du gjør i livet. På bachelorstudiet i eiendomsmegling, jus og økonomi lærer du hvordan denne transaksjonen kan gjennomføres på en trygg og sikker måte, både i forhold til lovgivning, men også de menneskelige relasjonene i det.
Les mer
Elektronikkingeniør
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Elektronikkstudiet gir en solid innføring i grunnleggende ingeniørfag, med særlig vekt på analog og digital elektronikk.
Les mer
Elkraft
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen tilbyr et toårig heltidsstudium og treårig nettbasert studium på studiestedet Nordnes i Bergen.
Les mer
Elkraftteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Elkraftingeniøren bidrar i et viktig arbeid - gjennom å sikre samfunnet elektrisitet og utvikle framtidens grønne energiløsninger.
Les mer
Energiteknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Denne utdanninga gir deg kunnskap til å utvikle og iverksette nye løysingar slik at samfunnet har sikker tilgang til energi frå fornybare kjelder i tida som kjem.
Les mer
Engelsk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorstudiet vil du få en innføring i engelsk lingvistikk, litteratur og kultur. Du blir kjent med det språklige og kulturelle mangfoldet i den engelskspråklige verden fra middelalderen til i dag. Du lærer om ulike vitenskapelige tilnærminger til dette mangfoldet, og får fordype deg i et tema du er interessert i.
Les mer
Entreprenørskap
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Handelshøyskolen BI
Drømmer du om å etablere din egen bedrift? Har du en gründer i magen? Eller vil du hjelpe andre med å starte vellykkede bedrifter?
Les mer
Entreprenørskap
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Høyskolen Kristiania
Raskt voksende entreprenørielle virksomheter, eller start-ups, er en viktig drivkraft for å få verden fremover.
Les mer
Ergoterapi
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Som ergoterapeut arbeider du for å fremme helse, mestring, deltakelse og livskvalitet.
Les mer
Europastudium
Reiseliv og hotellfag
Samfunn og politikk
Universitetet i Bergen
Gjennom bachelorprogrammet i europastudium vil du lære om historie, politikk og samfunnsforhold i Europa og du får kunnskap om den politiske utviklinga i Europa, Europeisk integrasjon og utviklinga i EU.
Les mer
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse.
Les mer
Faglærer i musikk
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
I dette studiet legger vi vekt på sammenhengen mellom utvikling som utøver, lytter og komponist og det å formidle musikk på en god måte.
Les mer
Familieterapi og relasjonelt arbeid
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Du får kompetanse om hvordan møte mennesker i livskriser, som samlivsbrudd, sorg, overgrepsproblematikk og vold i nære relasjoner.
Les mer
Farmasi
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Farmasi er læra om legemiddel. På farmasistudiet lærer du korleis ulike legemiddel blir laga og korleis dei verkar inn på kroppen vår.
Les mer
Film
Kunst, design, musikk og kreative fag
Høyskolen Kristiania
Visuell historiefortelling er en etterspurt kompetanse i flere bransjer, som åpner for mange spennende jobbmuligheter.
Les mer
Filosofi
Religion, filosofi og teologi
Universitetet i Bergen
På filosofi diskuterer vi store spørsmål som:
Les mer
Fiskehelse
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Med profesjonsstudiet i fiskehelse har du rett til å bruke den lovbeskyttede tittelen fiskehelsebiolog.
Les mer
Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Sentrale utfordringer i folkehelsearbeidet er sosial ulikhet i helse, psykisk helse, og sykdommer relatert til usunt kosthold og inaktivitet.
Les mer
Forretningsjus og økonomi
Jus, HR og økonomi
Handelshøyskolen BI
Ved å studere forretningsjus og økonomi får du en unik fagkombinasjon som er etterspurt i arbeidslivet!
Les mer
Fransk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Handel, diplomati, turisme og et globalt mediesamfunn etterspør i større grad mennesker med kompetanse i fremmedspråk og tilhørende kulturer. For å møte krav til en slik bred kompetanse underviser vi bachelorstudentene i både fransk språkvitenskap, franskspråklig litteratur og kultur.
Les mer
Fysikk
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Fysikk er for deg som er interessert i hele naturen, fra det indre i atomkjernene til de fjerneste galaksene.
Les mer
Fysioterapi
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Som fysioterapeut jobber du med kropp og bevegelse i et helseperspektiv.
Les mer
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Du får kunnskap om skolens rolle innenfor fysisk aktivitet og kosthold, og hvordan dette kan forståes i et livsløpsperspektiv.
Les mer
Generell psykologi
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
I generell psykologi vil du lære å identifisere og analysere mennesket i samspel med omgivnadane.
Les mer
Geografi
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Samfunn og politikk
Universitetet i Bergen
Å studere geografi er å utforske samanhengen mellom samfunn, natur og miljø, og korleis desse utviklar seg i eit samspel.
Les mer
Geovitenskap
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Vil du lære mer om hvordan vi kan leve på planeten vår på en bærekraftig måte? Vil du finne løsninger på fremtidens utfordringer? Vil du lære mer om geologi eller geofysikk?
Les mer
Grafisk design
Kunst, design, musikk og kreative fag
Høyskolen Kristiania
Vi utdanner konseptuelle og kreative designere som blir dyktige håndverkere og gode samarbeidspartnere som bransjen vil ha.
Les mer
Grunnskolelærer
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
NLA Høgskolen
Ved NLA Høgskolen får du et faglig sterkt undervisningsmiljø og praksis og egen utvikling står sentralt.
Les mer
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Lærere på barnetrinnet har ansvar for å gi elevene en god begynneropplæring som gir grunnlag for videre utdanning.
Les mer
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling.
Les mer
HR og personalledelse
Jus, HR og økonomi
Høyskolen Kristiania
Å skape arbeidsmiljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg, er viktig i alle organisasjoner og organisasjoner.
Les mer
HR, organisasjonspsykologi og ledelse
Jus, HR og økonomi
Høyskolen Kristiania
Med denne utdanningen lærer du blant annet om ledelse og lederutvikling, hvordan vi mennesker former og formes av arbeidsmiljøet og menneskene rundt oss, hvordan vi kan skape gode og effektive grupper og team, og hvordan vi kan gjøre kloke valg i en rekrutteringsprosess.
Les mer
HR, teknologi- og digitaliseringsledelse
Jus, HR og økonomi
Høyskolen Kristiania
En bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan påvirke og ivareta det som skjer med mennesker og organisasjoner når digitalisering, roboter og kunstig intelligens erstatter manuelt arbeid og endrer våre arbeidsmåter.
Les mer
Havteknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Studiet inneholder en blanding av generelle ingeniørfag, maskinfag og elektrofag.
Les mer
Helsefaglege utdanningar
Helse, medisin og psykologi
Fagskolen i Hordaland
Helsefaglege utdanningar er for deg som liker å ha omsorg for mennesker i alle aldre, i ulike livsfaser og med ulike utfordringer.
Les mer
Historie
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Ved å kjenne til og forstå utviklingstrekk i fortida forstår vi også betre verda i dag, og står dermed betre rusta til å gjere gode val for framtida.
Les mer
Hotelledelse
Reiseliv og hotellfag
Høyskolen Kristiania
Dette er en lederutdanning for deg som vil skape opplevelser andre husker for livet, og som trives med en variert arbeidshverdag. Som hotelleder er du også med på å skape arbeidsplasser og vekst i lokalsamfunnet.
Les mer
Human ernæring
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Alle menneske treng mat og drikke – kvar einaste dag! Ernæring handlar om maten vi et, kva den gjer med kroppen vår og kva det betyr for helsa vår.
Les mer
Informasjonsteknologi
IT og datateknologi
Høgskulen på Vestlandet
Utdanningen gir deg ei grunnleggande og brei utdanning innan IT-faget. Du vil få god og praktisk kunnskap i utvikling, tilpassing og integrering av moderne programvare.
Les mer
Informasjonsteknologi: E-business
IT og datateknologi
Høyskolen Kristiania
E-business er digitalisering av alt som har med kjøp og salg av varer og tjenester.
Les mer
Informasjonsteknologi: Frontend- og mobilutvikling
IT og datateknologi
Høyskolen Kristiania
Enten om det er en nettbutikk, et nettsted for en kommunal eller privat bedrift eller en app for iOS eller Android, vil du med en bachelor i Frontend- og mobilutvikling lære kunnskaper og teknikker som vil gjøre deg i stand til å levere funksjonelle og attraktive webløsninger.
Les mer
Informasjonsvitenskap
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
Har du interesse for informasjonssystemer, kunstig intelligens og samhandlingen mellom mennesker og maskiner?
Les mer
Informatikk-matematikk-økonomi
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
Bachelorstudiet i informatikk-matematikk-økonomi (IMØ) er det eneste av sitt slag i Noreg.
Les mer
Innovasjon og entreprenørskap
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Høgskulen på Vestlandet
Masterprogrammet i innovasjon og entreprenørskap gir deg teoretisk og analytisk innsikt i hvordan du kan bidra til teknologiutvikling, entreprenørskap, bedriftsutvikling og det grønne skiftet.
Les mer
Innovasjon og forretningsutvikling
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Høyskolen Kristiania
Bachelor i innovasjon og forretningsutvikling er skreddersydd for deg som ønsker å jobbe med å formulere, utvikle og kommersialisere innovative idéer.
Les mer
Innovasjon og ledelse
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Høgskulen på Vestlandet
Studiets fokus er å trene ledere for morgendagens utfordringer.
Les mer
Interiør
Kunst, design, musikk og kreative fag
Høyskolen Kristiania
Interiørfaget dreier seg om å lage funksjonelle rom og skape en atmosfære som folk trives i. Gjennom reelle prosjekter og oppdrag fra næringslivet får du virkelig øvd på dine ferdigheter og blir klar for arbeidsmarkedet.
Les mer
Interkulturelle studier
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.
Les mer
International Management
Reiseliv og hotellfag
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Handelshøyskolen BI
Drømmer du om å jobbe i et internasjonalt marked? Studiet International Management gir deg et internasjonalt perspektiv på markedsføring, kulturforståelse, samt innsikt i kulturforskeller.
Les mer
Italiensk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorprogrammet får du mulighet til å lære deg italiensk (lese, skrive og snakke) samtidig som du studerer italiensk litteratur og kultur.
Les mer
Jordmorfag
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Jordmorfaget skal gjøre deg rustet til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødende og barselkvinner, og å fremme helsen til kvinner og nyfødte barn.
Les mer
Journalistikk
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Universitetet i Bergen
Gjennom bachelorprogrammet i journalistikk får du:
Les mer
Kjemi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Kjemi er læren om stoffene som alle ting er bygd opp av, om strukturen til disse stoffene, egenskapene deres og hvor de finnes.
Les mer
Kjønnsstudium
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet kan vere ein nøkkel til å forstå både menneska og det samfunnet vi lever i.
Les mer
Klima-, atmosfære og havfysikk
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Vær, vind og hav påvirker livet på jorden, og kunnskap om klima er grunnleggende viktig for framtiden.
Les mer
Klinisk sykepleie
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Hvis du velger å ta en bachelor i sykepleie, kan du ved HVL fortsette på en master dersom du ønsker å spesialisere deg.
Les mer
Kliniske spesialiteter
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Er du sykepleier kan du ta et erfaringsbasert masterstudium med følgende kliniske spesialiteter:
Les mer
Kognitiv vitenskap
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
Kognitiv vitenskap ved UiB er et datafaglig studium som handler om hvordan datamaskiner kan simulere menneskelig tenkning.
Les mer
Kulturvitenskap
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Det blir sagt at utan kulturen stoppar Noreg, men kva er det særeigne ved kultur?
Les mer
Kunnskapsbasert praksis
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Du får allsidig kunnskap innen forskningsmetoder og vitenskapelig tenkning.
Les mer
Kunst
Kunst, design, musikk og kreative fag
Universitetet i Bergen
Studieprogrammet bachelor i kunst utdanner profesjonelle kunstnere.
Les mer
Kunsthistorie
Kunst, design, musikk og kreative fag
Universitetet i Bergen
I kunsthistorien studerer vi billedkunst og visuell kultur fra antikken til i dag. Liker du kunst, estetikk og visuelle medier? Er du fascinert av antikkens templer, skulptur og eldre kulturer generelt? Opptatt av middelalderen og vårt ansvar for kulturarven? Ønsker du å lære mer om byutvikling, arkitektur og om hva funksjonalisme egentlig er? Da er kunsthistorie studiet for deg.
Les mer
Kunstig intelligens
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
I kunstig intelligens lærer du å programmere og hvordan du kan lage dataprogrammer som oppfører seg intelligent.
Les mer
Landmåling og eiendomsdesign
Natur- og realfag
Høgskulen på Vestlandet
Studiet skal gir deg kunnskaper innen et bredt spekter av tekniske fag og eiendomsfag. Du har også juridiske fag.
Les mer
Latin og gresk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Latin og gresk høver for den som er oppteken av litteratur og kultur frå antikken fram til moderne tid.
Les mer
Lektor framandspråk (engelsk, fransk, spansk, tysk)
Språk, historie og kultur
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.
Les mer
Lektor historie eller religion
Religion, filosofi og teologi
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Kven er vi? Kor kjem vi frå? Kvifor ser samfunnet ut som det gjer?
Les mer
Lektor i naturvitenskap og matematikk
Natur- og realfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Lektorprogrammet gir deg det du trenger for å jobbe som lærer i realfag i ungdomsskolen og videregående skole.
Les mer
Lektor nordisk
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.
Les mer
Lektor samfunnsfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Det er viktigare enn nokon gong med gode samfunnsfaglærarar i skulen.
Les mer
Litteraturvitenskap
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Studiet tar deg med på ei fascinerende reise i bøkene si verden - en reise som går på kryss og tvers i historien og i geografien, med litteratur fra flere land og epoker.
Les mer
Marinteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Marinteknikkingeniørens fremste oppgave er å gjøre beregninger for å kunne designe nye skip, flytende konstruksjoner og forankringssystem på en sikker måte.
Les mer
Maritime utdanninger
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Maritime fag har utdanninger innen dekkoffiser og maskinoffiser.
Les mer
Markedsføring
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Høyskolen Kristiania
Alle bedrifter og organisasjoner trenger medarbeidere med kunnskap om markedsføring.
Les mer
Markedsføring og merkevareledelse
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Høyskolen Kristiania
Denne utdanningen gir deg svarene på hvorfor noen velger det ene produktet fremfor det andre – hvorfor noen merker gir deg gåsehud, mens andre ikke får deg til å føle noe som helst.
Les mer
Markedsføring og salgsledelse
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Høyskolen Kristiania
Studiets kombinasjon av markedsføringsfag og salgsledelse gir deg nyttige kunnskaper og bred innsikt, noe som gjør det unikt og spennende.
Les mer
Markedsføringsledelse
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Handelshøyskolen BI
Markedsføring er mye mer enn reklame! Alle bedrifter har behov for dyktige markedsførere som forstår kunden, markedet og kan bidra til utvikling av varer og tjenester.
Les mer
Maskinteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen tilbyr et toårig heltidsstudium og treårig nettbasert studium i fordypning i maskinteknikk ved studiested Nordnes.
Les mer
Matematikk
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Matematikk er essensielt for å forstå og løse dagens utfordringer innen klima og fornybar energi, men matematikk er også et fag for å forklare mer abstrakte problem som Einsteins relativitetsteori eller superstrengteorien.
Les mer
Matematikk for industri og teknologi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Vil du lære metoder som kan løse framtidens utfordringer innenfor klimamodellering, medisinsk forsking og oljeutvinning? Eller vil jobbe du jobbe med grønn teknologi? Dette er studieprogrammet for deg.
Les mer
Medie- og interaksjonsdesign
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Universitetet i Bergen
Gjennom bachelorprogrammet i medie- og interaksjonsdesign får du:
Les mer
Medier og kommunikasjon
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Universitetet i Bergen
Sosiale media, dataspel, filmar, aviser, radio, nettsider og appar er ein naturleg del av daglegliva våre. Media er ikkje berre viktige kjelder til informasjon, men er òg sentrale for å forstå korleis moderne demokrati fungerer.
Les mer
Medisinstudiet
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
På medisinstudiet lærer du korleis kroppen er sett saman, frå dei minste byggesteinane til skjelett, musklar og livsviktige organ. Du lærer også korleis organa fungerer, kva som skjer i kroppen når ein blir sjuk, og om dei ulike faktorane som verkar inn på helsa vår. 
Les mer
Miljøteknologi og industriell kjemi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Miljøteknologi og industriell kjemi har fokus på hvordan vi reduserer eller hindrer forurensning ved kilden.
Les mer
Molekylærbiologi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Vil du studere molekylene som styrer celledeling, vekst, differensiering og død, i lys av millioner av år med evolusjon?
Les mer
Music business
Kunst, design, musikk og kreative fag
Høyskolen Kristiania
Dette er studiet som lærer deg det du trenger å vite om musikkbransjen.
Les mer
Musikkterapi
Helse, medisin og psykologi
Kunst, design, musikk og kreative fag
Universitetet i Bergen
Musikk blir i økende grad brukt i helsevesenet eller for utsatte grupper i samfunnet. Musikkterapi er anbefalt i flere nasjonale retningslinjer, bl.a. for rusbehandling, avrusing, demensomsorg og lindrende behandling for barn og unge.
Les mer
Musikkvitenskap
Kunst, design, musikk og kreative fag
Universitetet i Bergen
Hvilke roller har musikk i kultur og samfunn? Hvordan brukes musikk til å skape identitet i en stadig mer globalisert verden? Hva er sammenhengen mellom musikalsk kreativitet og teknologi? Hvordan oppstår musikalsk mening?
Les mer
Nanoteknologi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Bachelorstudiet i nanoteknologi er et tverrfaglig studium der du lærer de grunnleggende naturvitenskapene fysikk, kjemi, molekylærbiologi og matematikk, og hvordan disse fagene sammen skaper grunnlaget for nanovitenskap.
Les mer
Odontologi
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Tannlegestudiet er ein blanding av både teori og praksis. Som tannlege hjelper du pasientane dine med å behalde friske tenner heile livet. Du får eit fleksibelt yrke der du jobbar tett på alle slags menneske i alle aldrar.
Les mer
Organisasjonspsykologi, HR og ledelse
Jus, HR og økonomi
Handelshøyskolen BI
Mennesker er organisasjoners viktigste ressurs, og for at de skal lykkes må man ha kunnskap om mennesket og psykologiske prosesser.
Les mer
Pedagogikk
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Som pedagogikkstudent blir du del av et godt studiemiljø.
Les mer
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
PPU for yrkesfag er for deg som har yrkesfaglig utdanning, enten i form av et fag-/svennebrev eller en profesjonsutdanning fra høgskole eller universitet, og relevant arbeidserfaring.
Les mer
Profesjonsstudiet i psykologi
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Det er i dag stort behov for flere psykologer. Stadig flere unge sliter med psykiske helse, noe som også har store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet. Også i næringslivet er det et økende behov for psykologer, som en konsekvens av at flere opplever psykiske utfordringer.
Les mer
Prosessteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Studiet utdanner fagskoleingeniører med prosessfaglig kompetanse.
Les mer
Psykisk helse- og rusarbeid
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Psykisk helse- og rusarbeid er et tverrfaglig masterstudium der du får kunnskap om sammenhenger mellom psykisk helse, biologiske, psykologiske, sosiale, økonomisk-materielle, kulturelle og samfunnsmessige forhold.
Les mer
Psykologi
Helse, medisin og psykologi
Høyskolen Kristiania
Årsenhet i psykologi gir en introduksjon til sentrale temaer innen psykologi, og vil gi deg kunnskap om grunnleggende og dagsaktuelle problemstillinger innen fagområdet.
Les mer
Radiografi
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
I radiografi står mennesket i sentrum der høyteknologisk utstyr anvendes som verktøy for å hjelpe mennesker til best mulig helse ved ulike diagnostiske, behandlings- og forebyggende formål.
Les mer
Religionsvitenskap
Religion, filosofi og teologi
Universitetet i Bergen
Dette er eit breitt studium av religion som eit eigenarta menneskeleg fenomen. Studiet fokuserer på religiøst mangfald i fortid og nåtid. Tilnærminga er samanliknande og religiøst sett nøytral.
Les mer
Rettsvitenskap
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
Masterstudiet i rettsvitenskap (juss) er et femårig fulltidsstudium med oppstart i august. På første, andre og fjerde studieår har du obligatoriske emne. På tredje og femte studieår velger du juridiske emne etter egne interesser.
Les mer
Robotteknologi og digital produksjon i industrien
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Studiet fokuserer på ny teknologi som industrien ønsker å ta i bruk. Hovedfokuset er på robotteknologi brukt sammen med intelligente digitale løsninger i industrien. Smart sensorteknologi, skytjenester og datasikkerhet er andre fokusområder.
Les mer
Russisk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorprogrammet får du mulighet til å lære russisk samtidig som du studerer russisk litteratur og kultur.
Les mer
Samfunnsarbeid
Samfunn og politikk
Høgskulen på Vestlandet
Samfunnsarbeid tar utgangpunkt i et syn på mennesker som kreative, kompetente og handlende aktører, som selv kan bidra til å bedre sine vilkår for sosial deltakelse. Handlende aktører kan sammen utvikle sine sosiale fellesskap.
Les mer
Samfunnsøkonomi bachelor
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.
Les mer
Samfunnsøkonomi, profesjon
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.
Les mer
Samhandling og folkehelse
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Denne masterutdanninga gjør deg rustet til å tilrettelegge og koordinere helse- og sosialtjenester for menneske med behov for langvarig og sammensatte tjenester.
Les mer
Sammenliknende politikk
Samfunn og politikk
Universitetet i Bergen
Samanliknande politikk er eit statsvitskapleg fag.
Les mer
Serviceledelse
Reiseliv og hotellfag
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Høyskolen Kristiania
Dette studiet passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, enten det er kunder, brukere, gjester eller leverandører.
Les mer
Sivilingeniør i energi
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Universitetet i Bergen
Verden står ovenfor tøffe klimautfordringer og energisituasjonen i verden er i rask endring. Hvordan kan energiforsyningen og energibruk bli lagt om, slik at vi klarer å holde oss under 2-gradersgrensen for global oppvarming – samtidig som vi skal imøtegå et stadig økt energibehov?
Les mer
Sivilingeniør i havbruk og sjømat
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Norge er på vei mot et grønt skifte, og trenger en ny næring innen fornybare ressurser. Med en av verdens lengste kystlinjer og allerede hyg teknologisk kompetanse og verdensledende teknologi, har Norge et stort konkurransefortrinn innen havbruk på verdensbasis. 
Les mer
Sivilingeniør i havteknologi
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Universitetet i Bergen
Dette studiet gir deg bred kompetanse innen sentrale tema i havteknologi, der du kan fordype deg i marine målesystem eller marine installasjoner. Du lærer å forstå havteknologi og å videreutvikle havteknologi i framtiden i sammenheng med teknologi og samfunnsbehov.
Les mer
Sivilingeniør i informasjonsteknologi og økonomi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Jus, HR og økonomi
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
Ønsker du eit sivilingeniørstudium med sterkt innslag av økonomi?
Les mer
Sivilingeniør i medisinsk teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Studiet i medisinsk teknologi handler om ny og avansert teknologi for bruk innen diagnose og behandling.
Les mer
Sosialantropologi
Samfunn og politikk
Universitetet i Bergen
Om du ønsker å lære om hvordan dagsaktuelle temaer som sosiale medier, flyktningestrøm og terrorisme får konsekvenser for vanlige folks liv er dette faget for deg!
Les mer
Sosialt arbeid
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Utdanninga innan sosialt arbeid kvalifiserer deg til sosionom.
Les mer
Sosiologi
Samfunn og politikk
Universitetet i Bergen
Vi lever i ei verd som stadig er i endring: globalisering, migrasjon og klimautfordringar pregar samfunnet.
Les mer
Spansk språk og latinamerikastudier
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Spansk språk og latinamerikastudier er et fag som har som mål om å gi studentene kunnskap og fagkompetanse i spansk språk, latinamerikansk litteratur og latinamerikansk historie og kultur. Derfor foregår undervisningen også på spansk.
Les mer
Spesialpedagogikk
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan du blant annet rette fokus mot barn og voksne med flere typer utfordringer.
Les mer
Spillgrafikk og animasjon
IT og datateknologi
Høyskolen Kristiania
Spillgrafikk og animasjon er en teknisk utdanning med fokus på å verktøy, prosesser og metoder som benyttes i bransjen.
Les mer
Statistikk og data science
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
I det moderne samfunnet blir det lagret og generert data hele tiden. Slik datainnsamling skjer gjerne i form av tall. Det gjør at behovet for folk som kan gi mening til og forstå tall øker.
Les mer
Sykepleie
Helse, medisin og psykologi
VID vitenskapelige høgskole
Sykepleiefaget er et allsidig fag som inkluderer kunnskap fra fagemner som psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi, sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.
Les mer
Sykepleie
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Utdanningen gir deg kunnskap om medisinske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige tema.
Les mer
TV-produksjon
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Universitetet i Bergen
Gjennom bachelorprogrammet i TV-produksjon får du:
Les mer
Tannpleie
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Tennene er noko av det første vi legg merke til når vi møter kvarandre, og alle ønsker å behalde friske tenner heile livet. Som tannpleiar sørger du for at alle får den kunnskapen dei treng for å ta best mogleg vare på tannhelsa si!
Les mer
Teatervitenskap
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
UiB tilbyr ei unik utdanning som opnar for mange moglegheiter og gir kompetanse som er etterspurt i kulturbransjen.
Les mer
Tegnspråk og tolkning
Språk, historie og kultur
Høgskulen på Vestlandet
Tolken sitt overordnede ansvar er å medvirke til at møte mellom hørende og hørselshemmede - to parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet - skal bli likeverdige.
Les mer
Teologi, religion og filosofi
Språk, historie og kultur
Religion, filosofi og teologi
NLA Høgskolen
NLA tilbyr bachelor, master og full presteutdanning (cand.theol.) som en seksårig profesjonsutdanning i teologi.
Les mer
Tysk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Studiet er delt opp i to disipliner: litteratur og språk. Vi kaller det for et kulturstudium som gir deg en bred faglig kompetanse som er attraktivt for jobber innen næringslivet, statsapparatet, journalistikken, kommunikasjonsbransjen (forlag) og som også kan kvalifisere for arbeid som tysklærer.
Les mer
Utøvende musikk eller komposisjon
Kunst, design, musikk og kreative fag
Universitetet i Bergen
Er du utøver innen klassisk musikk, tradisjonsmusikk eller jazz? Komponerer du? Har du et ønske om å studere musikk på høyt nivå i et kreativt og internasjonalt miljø?
Les mer
Vernepleie
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Som vernepleier jobber du for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.
Les mer
Yrkesdykking
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
En yrkesdykker er først og fremst en fagperson som gjør arbeid under vann.
Les mer
Økonomi og administrasjon
Jus, HR og økonomi
NHH Norges Handelshøyskole
NHH er ein leiande handelshøgskole. Bachelor i økonomi og administrasjon er sjølve fundamentet i siviløkonomutdanninga ved NHH. Du lærer å bruke verktøya som du treng som økonom eller leiar og å sjå samanhengane både internt i ein organisasjon og eksternt i den økonomiske verda. Utdanninga på NHH handlar om menneske, økonomi og teknologi i samspel for berekraftig verdiskaping.
Les mer
Økonomi og administrasjon
Jus, HR og økonomi
Handelshøyskolen BI
Uavhengig av bransje eller stilling, så vil du trenge kunnskap om økonomi. Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå oss selv, hverandre og verden.
Les mer
Økonomi og administrasjon
Jus, HR og økonomi
Høgskulen på Vestlandet
Alle virksomheter trenger ansatte med økonomisk-administrativ bakgrunn.
Les mer