Spørsmål om sivilingeniør på UiB?

Sivilingeniør i energi

Integrert master
Verden står ovenfor tøffe klimautfordringer og energisituasjonen i verden er i rask endring. Hvordan kan energiforsyningen og energibruk bli lagt om, slik at vi klarer å holde oss under 2-gradersgrensen for global oppvarming – samtidig som vi skal imøtegå et stadig økt energibehov?
Studiested

Om strømproduksjonen fra vinden blir mer stabil vil det bli lettere å bruke den grønne strømmen!

Når vind blåser mot en vindturbin, får den bladene til å gå rundt og rundt, og gir grønn og fornybar strøm. Men, hva skjer når det ikke blåser? Ida Marie Solbrekke forsker på hvordan vi kan gjøre strømproduksjon fra vinden mer stabil.

Håkon ønsket et studie med gode framtidsutsikter

Håkon Blågestad (22) fra Askim ønsket å studere noe som ga han to streker under svaret, i tillegg til at det var gode jobbmuligheter etter studietiden. Med integrert master i energi, føler han at han har truffet blink.
Møt en student
Sander M
Sivilingeniør i energi
Det jeg liker best er tverrfagligheten vi bygger. Energi er såpass vidt at vi bør ha kontroll på alt fra kjemi, matematikk, informatikk til fysikk.
Når vi etter hvert skal spesialisere oss innen et felt skal vi da ha kunnskap i alle de mulige retningene, som gjør det enklere å velge det du selv synes er mest interessant.