Spørsmål om generell psykologi på uib?

Generell psykologi

Bachelor
I generell psykologi vil du lære å identifisere og analysere mennesket i samspel med omgivnadane.
Studiested
Passer for
deg som vil betre kunne forstå korleis vi menneske tenker og handlar.

Hvorfor tror vi at noen hendelser vi påvirke følelseslivet vårt mer enn det faktisk gjør?

Som mennesker er vi god på å forestille oss hvilke følelser vi vil oppleve til bestemte situasjoner. Men, det vi ikke er god på er å vite hvor intenst vi vil føle noe. Elisabeth Norman, professor ved Det psykologiske institutt på UIB, forklarer i denne videoen hvorfor vi er skrudd sammen sånn.

Arbeidsmuligheter

Med ein bachelorgrad i generell psykologi har du kunnskap om menneske. Psykologiemna og dei valfrie emna gjer retning på kva du kan jobbe med, til dømes:

  • undervising
  • sakshandsaming
  • konsulentarbeid
  • media
  • ideelle organisasjonar og anna organisasjonsarbeid