Omvisning

Har du lyst til å besøke Fagskolen?

Robotteknologi og digital produksjon i industrien

Fagskole
Studiet fokuserer på ny teknologi som industrien ønsker å ta i bruk. Hovedfokuset er på robotteknologi brukt sammen med intelligente digitale løsninger i industrien. Smart sensorteknologi, skytjenester og datasikkerhet er andre fokusområder.
Studiested
Passer for
Deg som er interessert i praktiske fag

Cyber-fysisk laboratorium

Arbeidsmuligheter

Næringslivet har i dag et ønske om at fagarbeideren har kompetanse på høyere nivå enn fagarbeider og derfor er fagarbeidere med høyere yrkesfaglig utdannig meget ettertraktet i markedet. De fleste som gjennomfører fagskolen har arbeid å gå til etter endt utdanning, eller har veldig gode muligheter i arbeidsmarkedet.

Etter studiet i Robotteknologi og digital produksjon i industrien vil en være kvalifisert til å søke stillinger i følgende bransjer: Kjemisk-, mekanisk-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri samt oljevirksomhet, logistikk og lagersystem.

Møt en student
Jørgen 40 år
Robotteknologi og Digital Produksjon i Industrien
Robotteknologi og digital produksjon i industrien er et helt nytt studie som er rettet direkte mot behov i arbeidsmarkedet, og således meget fremtidsrettet.
Studiet har en god blanding av teoretisk og praktisk lære, med tilgang til en moderne robotisk maskinpark. Det er et drømmestudie for en person som ønsker bred kunnskap i en rekke tekniske områder, og som ønsker seg allsidige jobbmuligheter. Bergen er en forholdsvis intim studentby med et tett miljø og mangfoldige sosiale tilbud utenfor studietiden. Byens størrelse er akkurat stor nok til å gi deg god variasjon i mat, drikke, turmuligheter og kultur, og liten nok til at du ikke forsvinner i mengden.