Spørsmål om tysk på uib?

Tysk

Bachelor
Studiet er delt opp i to disipliner: litteratur og språk. Vi kaller det for et kulturstudium som gir deg en bred faglig kompetanse som er attraktivt for jobber innen næringslivet, statsapparatet, journalistikken, kommunikasjonsbransjen (forlag) og som også kan kvalifisere for arbeid som tysklærer.
Studiested
Passer for
deg som har interesse for tysk språk, kultur og litteratur, og som ønsker å være et kontaktpunkt mellom norsk og tysk kultur- eller næringsliv.

Har du lyst å se tyske serier og filmer uten teksting?

Visste du at det finnes mange ulike språklæringsstrategier man kan bruke for å lære et nytt språk? For eksempel kan man lære av strategiene til en medelev. Åsta Haukås er professor i tysk, og har forsket på hvordan unge lærer språk. I denne videoen viser hun hvordan man kan lære språk mer effektivt.
Mer om studiet