Spørsmål om religionsvitenskap på uib?

Religionsvitenskap

Bachelor
Dette er eit breitt studium av religion som eit eigenarta menneskeleg fenomen. Studiet fokuserer på religiøst mangfald i fortid og nåtid. Tilnærminga er samanliknande og religiøst sett nøytral.
Studiested

Religiøs eksklusivisme er troen på at bare en bestemt religion er sann.

Denne tanken er populær, men kan også ha en skadende effekt. Alexander van der Haven er professor i religionsvitenskap. I denne videoen deler han fire eksempler på hvordan det å avvise andres tro ikke nødvendigvis fører til fiendtlig oppførsel ovenfor andre.