Spørsmål om historie på uib?

Historie

Bachelor
Ved å kjenne til og forstå utviklingstrekk i fortida forstår vi også betre verda i dag, og står dermed betre rusta til å gjere gode val for framtida.

Bli med på en tur tilbake i tid til 1857 i Christiania – det vi kjenner som Oslo i dag

Hvordan kunne det ha seg at en krise med utløp i California kunne påvirke økonomien i lille Norge i 1857? Camilla Brautaset er professor i historie ved UIB, og har forsket på finanskrisen i 1857. I denne videoen viser hun sammenhenger mellom det nasjonale og det globale, politikk og økonomi.