Spørsmål om biologi på UiB?

Biologi

Bachelor
Biologi er læren om alt som lever, og tar for seg prosesser, mangfold og sammenhenger i naturen. Evolusjon er det sentrale prinsippet i biologien. Den gir oss ein kraftfull modell til å forstå og forklare hvordan alt vi ser i naturen har utviklet seg fra et felles opphav gjennom 3,5 milliarder år.
Studiested

Få et innblikk i studiet

Hva forskes det på og hvordan ser studiehverdagen ut?
Møt en student
Vebjørn 22 år
Biologi
Bergen er en by der naturen er i nærheten av bykjernen, og man kan komme seg ut på tur!
Jeg prøvde en annen by først for å studere, men fant ut at jeg ønsket et studiested nære hjemme her på Vestlandet.