Spørsmål om medisinsk teknologi på UiB?

Sivilingeniør i medisinsk teknologi

Integrert master
Studiet i medisinsk teknologi handler om ny og avansert teknologi for bruk innen diagnose og behandling.
Studiested

Realfagsstudenter i helsesektoren

Etterspørselen etter realfagskompetanse innen helse blir bare større og større. Karolina og Jan Lukas forteller om å studere Medisinsk teknologi og Nanoteknologi (respektivt) på UiB.