Spørsmål om musikkvitenskap på uib?

Musikkvitenskap

Bachelor
Hvilke roller har musikk i kultur og samfunn? Hvordan brukes musikk til å skape identitet i en stadig mer globalisert verden? Hva er sammenhengen mellom musikalsk kreativitet og teknologi? Hvordan oppstår musikalsk mening?
Studiested
Passer for
deg som er opptatt av musikk som kulturelt og sosialt fenomen. Faglige innsikter fra samfunnsfag, historie, kunsthistorie, mediefag og språkfag kan være til stor nytte innen musikkvitenskapen.

Hva betyr det at Trump brukte Edvard Griegs melodi i en tweet?

Musikk kan for oss virke tilsynelatende uavhengig av tid eller sted, og helt løsrevet fra omgivelsene den oppsto i, den såkalte historiske konteksten. Arnulf underviser i musikkhistorie ved UIB, hvor han forsker på hvordan vi forstår musikk, ikke bare i dens opprinnelige kontekst når den ble lagd, men også hvordan musikk fra fortiden virker i dag.

Hva lærer jeg som student med bachelorgrad i musikkvitskap

  • grunnleggende kunnskap om musikken sine funksjoner i kulturelt perspektiv og samfunnsperspektiv.
  • kritisk forståelse av musikk i samfunnet, kulturen og historia
  • kan kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, i fagmiljø og med publikum.

 

Arbeidsmuligheter

Mulige yrkesveier henger sammen med hvilken sammensetting du har i studiet ditt. Du kan kvalifisere deg til arbeid i kultur- og musikkbransjen, og til arbeid med musikk- og kulturjournalistikk.