Spørsmål om profesjonsstudiet i psykologi på uib?

Profesjonsstudiet i psykologi

Master og høyere
Det er i dag stort behov for flere psykologer. Stadig flere unge sliter med psykiske helse, noe som også har store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet. Også i næringslivet er det et økende behov for psykologer, som en konsekvens av at flere opplever psykiske utfordringer.
Studiested
Passer for
deg som lurer på hvorfor vi mennesker er slik vi er og gjør slik vi gjør. Som psykolog kan du bidra til å hjelpe og løfte mennesker i en vanskelig livssituasjon. Du er med på å fremme psykisk helse i samfunnet, og du kan spille en viktig rolle for andre mennesker.

Visste du at det er venstre siden av hjernen vår som tar seg av språk og taleevnen vår?

Det er mange sykdommer som kan ramme hjernen. Schizofreni er en sjelden og alvorlig sykdom som påvirker menneskers evne til å skille mellom det er som er ekte og det som ikke er ekte. Som psykolog forsker man på, og behandler slike sykdommer.

Arbeidsmuligheter

Cand.psychol.-graden gir grunnlag for autorisasjon som psykolog. For tiden er det mangel på psykologer i mange sektorer, både i det offentlige og det private, og arbeidsmarkedet er derfor godt.

Dei vanligste arbeidsområder for psykologer er:

  • helsevesenet
  • forskning og undervisning
  • skolevesenet
  • organisasjoner
  • sosialsektoren
  • privat praksis og private virksomheter, for eksempel som konsulent
Møt en student
Ida 24 år
Profesjonsstudiet i psykologi
Det beste med å studere i Bergen er at du har alt du trenger i nærheten av både campus, café og bar, og naturen så du kan komme deg ut på fjellet.
Åsa 23 år
Profesjonsstudiet i psykologi
Det beste med å studere profesjonsstudiet i psykologi er at man fra første semester får innføring i svært relevante og interessante emner som virkelig motiverer deg til fortsettelsen.
Man blir utsatt for mange ulike temaer og retninger innenfor psykologi, og grunnet mangfoldet av de dyktige psykologene/forelesere, er det alltid noe nytt og spennende å lære. Du blir tidlig respektert, og får bekreftet gang på gang hvor verdifullt dette studiet er, som gir trygghet for senere jobbsøking. Jeg studerer i Bergen fordi det først og fremst er her jeg har min familie, og mine venner. I tillegg synes jeg Bergen er en perfekt studentby, ikke for stor, og ikke for liten. Byen er omringet av nydelig natur, og sentrum er livlig med butikker, restauranter, og flust av koselige kafeer man kan sitte og lese på. Studentmiljøet florerer, og det finnes alltid en plass og en venn.