Spørsmål om sosialantropologi på UiB?

Sosialantropologi

Bachelor
Om du ønsker å lære om hvordan dagsaktuelle temaer som sosiale medier, flyktningestrøm og terrorisme får konsekvenser for vanlige folks liv er dette faget for deg!
Studiested
Passer for
deg som er interessert i å reise, er nysgjerrig på mennesker og ønsker å forstå verden vi lever i bedre.

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er mange grunner til hvorfor du bør studere sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Vi gir deg de syv beste grunnene i denne videoen.
Møt en student
Astrid 25 år
Sosialantropologi
Det jeg liker best med Bergen er at det er korte avstander og tett studentmiljø. Du møter alltid noen du kjenner!
At jeg valgte sosialantropologi er veldig tilfeldig. Jeg hadde lenge visst at samfunn interesserte meg, men da aller mest de mellommenneskelige relasjonene, og hvordan samfunnet påvirker mennesker. Å studere kulturer og ulike måter å leve på føltes derfor som et naturlig valg.