Spørsmål om lektor framanspråk på uib?

Lektor framandspråk (engelsk, fransk, spansk, tysk)

Integrert master
Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.
Studiested
Passer for
deg som er glad i språk og vil utforske andre kulturar og tenkjemåtar saman med barn og unge.

Hvilken lærer har inspirert deg?

Mange helter bruker ikke kappe. Seks lærerstudenter forteller om lærere som har hatt en stor påvirkning i livene deres.

Arbeidsmuligheter

Lektorutdanning med master i framandspråk gjer deg først og fremst kvalifisert til å jobbe som lærar i den vidaregåande skolen eller i ungdomsskolen. Utdanninga gir deg grunnlag for undervisning i to fag.

Utdanninga opnar òg for jobb utanfor skolen både nasjonalt og internasjonalt innanfor til dømes formidling, kommunikasjon og leiing. 

Næringslivet etterspør språkkunnskapar, og ein stadig meir globalisert arbeidsmarknad krev folk som har kulturforståing og meistrar ulike framandspråk.