Omvisning

Har du lyst til å besøke Fagskolen?

Helsefaglege utdanningar

Fagskole
Helsefaglege utdanningar er for deg som liker å ha omsorg for mennesker i alle aldre, i ulike livsfaser og med ulike utfordringer.
Studiested
Passer for
Deg som er interessert i å jobbe med mennesker

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Å kunne skape trygge rammer og en god oppvekst for barn og unge er en av de viktigste oppgavene i samfunnet vårt. Kjersti jobber med psykisk helsearbeid og rusarbeid, med særlig fokus på barn og unge, og med å lære barn å takle motgang.

Arbeidsmuligheter

Utdanninga i rehabilitering kvalifiserer m.a. for arbeid innan:

  • kommunal helse- og omsorgstenester som til dømes bu- og omsorgssenter, rehabiliteringssenter og aktivitetssenter
  • kultur- og oppvekstsektoren som til dømes ungdomsklubbar, barnehagar, skoler og skolefritidsordningar
  • arbeids- og velferdsforvaltninga med til dømes oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
  • spesialisthelsetenesta i til dømes tverrfaglege team og i behandlingsinstitusjonar som miljøarbeidarar

Utdanning innen psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer for private og offentlige institusjoner innen helse og oppvekstsektoren. Forebyggende helsearbeid- barnehager, skole andre institusjoner.

Utdanning innen spesial renhold og steril forsyning gir arbeidsmuligheter innen private og offentlige institusjoner, primær helsetjenesten (lege kontor etc.), spesialisthelsetjenesten (sykehus etc.), tannklinikker osv.

Møt en student
Susan 24 år
Helsefaglege utdanningar
Det beste med studiet mitt er faglig påbygging og det tverrfaglige sosiale. Studer i Bergen for bra miljø, gode venner og gode læringsforhold.