Chat med en student

Vi svarer på spørsmål hver mandag på hvl.no

Sosialt arbeid

Bachelor
Utdanninga innan sosialt arbeid kvalifiserer deg til sosionom.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i samfunnet som helhet - fra individuelle problemstillinger og behov til organisatoriske samfunnsstrukturer.

Se hvordan vi har det på campusen vår i Bergen!

Utdanningsmuligheter videre

Ved fullført bachelor kan du søke deg videre på

  • Master i psykisk helse- og rusarbeid
  • Master i samfunnsarbeid

Møt en student