Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Sosialt arbeid

Bachelor
Utdanninga innan sosialt arbeid kvalifiserer deg til sosionom.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i samfunnet som helhet - fra individuelle problemstillinger og behov til organisatoriske samfunnsstrukturer.

Møt en student

 

Se hvordan vi har det på campusen vår i Bergen!

Utdanningsmuligheter videre

Ved fullført bachelor kan du søke deg videre på

  • Master i psykisk helse- og rusarbeid
  • Master i samfunnsarbeid

Møt en student