Spørsmål om tannpleie ved UiB?

Tannpleie

Bachelor
Tennene er noko av det første vi legg merke til når vi møter kvarandre, og alle ønsker å behalde friske tenner heile livet. Som tannpleiar sørger du for at alle får den kunnskapen dei treng for å ta best mogleg vare på tannhelsa si!
Studiested
Passer for
deg som likar å jobbe med menneske, drive veiledning og undervising og som ønsker ein variert arbeidskvardag der du får kombinere teori med praktiske arbeidsoppgåver.

Vet du hva som skal til for å ha sunne og friske tenner når du er 100 år gammel?

Å ta vare på tennene starter allerede med melketennene, og er et prosjekt som varer livet ut. Marit Øilo er professor ved Institutt for klinisk odontologi. I denne videoen forklarer hun hvordan bakterier i munnen kan føre til hull, men også hvordan du kan unngå det.

Mogelegheit for arbeid

Etter du har fullført bachelorgraden kan du få autorisasjon som tannpleier frå Helsedirektoratet. Autorisasjonen er et bevis på at du har ein offentleg godkjent tannpleiarutdanning.

Arbeidsmoglegheitene for tannpleiarar er gode. Du får eit yrke som er rikt på utfordringar, og du speler ei viktig rolle i tannhelseteamet.

Tannpleiarar arbeider både i offentleg og privat sektor. Som autorisert tannpleier er det også mogleg å etablere eigen tannklinikk. Tannpleiarar arbeider også på skolar, helsestasjonar og andre institusjonar. Nokre forskar, underviser eller jobbar med administrasjon. Tannpleiarar samarbeider ofte tett med andre helsearbeidarar.

 

Følg oss på Instagram!

1. mars tar Ramona og Sara over Instagram-kontoen til Det medisinske fakultet @medfakuib og vil dele bilete frå ein dag på tannpleiarstudiet i Bergen. Følg oss og følg med!