Spørsmål om design på uib?

Design

Bachelor
En designer ser omgivelsene med et annet blikk, utvikler ideer, visualiserer, gir det abstrakte en konkret form og realiserer. Å være designer handler i stor grad om å være skapende, sprenge grenser og tenke utradisjonelt.
Studiested
Passer for
deg som ønsker solid basiskunnskap som designer og innsikt i hvordan god design kan dekke vesentlige behov hos enkeltmennesker og i samfunnet som helhet.

Planter som tilnærming for design

Overproduksjon, massekonsum og klimakrisen henger tett sammen. Som designere må man tenke nytt, og langsiktig. Siren Elise Wilhelmsen, industridesigner og forsker ved Institutt for design ved UIB, bruker en jordstengel som inspirasjon til sin produksjon.

Arbeidsmuligheter

Som kandidat med spesialisering i visuell kommunikasjon kan du blant annet jobbe med illustrasjon, grafisk design, redaksjonell design, animasjon, tegneserier og målrettet kommunikasjon knyttet til visuell identitet og bevegelige bilder.

Som kandidat med fordypning i møbel- og romdesign/interiørarkitektur kan du jobbe med utforming av rom, møbler og objekt. Du kan designe møbler og andre gjenstander, som enkelteksemplar eller for produksjon i ulike skalaer. Du kan utforme og planlegge romlige konsept, og bruke din fagkompetanse på andre område der relasjon mellom menneske og omgivelser står sentralt.

Designere er tilsatt i offentlige og private foretak. Mange er gründere som starter små virksomheter eller enkeltpersonforetak.