Spørsmål om spesialpedagogikk på uib?

Spesialpedagogikk

Bachelor
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan du blant annet rette fokus mot barn og voksne med flere typer utfordringer.
Studiested
Passer for
deg som vil utgjøre en forskjell for barn og unge, ved å tilrettelegge for at alle skal kunne lære ut fra sine særlige behov.

Arbeidsmuligheter

Spesialpedagogisk kompetanse blir etterspurt i utdanningssektoren. Med en bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du f.eks. arbeide som assistent i barnehage og skole. 

Andre relevante stillinger er for eksempel konsulent innenfor fylkes- eller kommunesektoren, eller i helse- og omsorgssektoren.