Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Tegnspråk og tolkning

Bachelor
Tolken sitt overordnede ansvar er å medvirke til at møte mellom hørende og hørselshemmede - to parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet - skal bli likeverdige.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i språk og kommunikasjon.

Møt en student

 

Se hvordan vi har det på campusen vår i Bergen!

Møt en student
Nichola 25 år
Tegnspråk og tolkning
Du lærer at jobben som tegnspråk tolk handler ikke om å hjelpe eller likestille døve men du er med å bygge en bro mellom to verdener.
Hvis du studerer i Bergen så studerer du midt i byen. Om du skal på fjellet, ut på byen eller lesesalen, så ligger alt i umiddelbar nærhet.