Spørsmål om engelsk på uib?

Engelsk

Bachelor
På bachelorstudiet vil du få en innføring i engelsk lingvistikk, litteratur og kultur. Du blir kjent med det språklige og kulturelle mangfoldet i den engelskspråklige verden fra middelalderen til i dag. Du lærer om ulike vitenskapelige tilnærminger til dette mangfoldet, og får fordype deg i et tema du er interessert i.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i engelsk språk og grammatikk og mangfoldet av engelskspråklige dialekter og kulturer.
Mer om studiet