Spørsmål om lektor historie eller religion på uib?

Lektor historie eller religion

Integrert master
Kven er vi? Kor kjem vi frå? Kvifor ser samfunnet ut som det gjer?
Studiested
Passer for
deg som ønsker å bli læraren som får elevane til å undre seg over religion og religiøsitet på tvers av kulturar og som set fortid, notid og framtid i samanheng.

Hvilken lærer har inspirert deg?

Mange helter bruker ikke kappe. Seks lærerstudenter forteller om lærere som har hatt en stor påvirkning i livene deres.

Arbeidsmuligheter

Som lektor er du først og fremst kvalifisert til å jobbe som lærar i den vidaregåande skolen eller i ungdomsskolen. Utdanninga gir deg grunnlag for undervisning i to fag. 

Det er stort behov for lektorar i skolen, og lektorar frå UiB er kjende for å ha solid fagleg tyngde.