Spørsmål om statiskikk og data science på UiB?

Statistikk og data science

Bachelor
I det moderne samfunnet blir det lagret og generert data hele tiden. Slik datainnsamling skjer gjerne i form av tall. Det gjør at behovet for folk som kan gi mening til og forstå tall øker.
Studiested

Mat 111

Lær mer om studenlivet og mulighetene.