Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Energiteknologi

Bachelor
Denne utdanninga gir deg kunnskap til å utvikle og iverksette nye løysingar slik at samfunnet har sikker tilgang til energi frå fornybare kjelder i tida som kjem.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i teknologiske fag, og opptatt av fornybare løsninger.

Hva slags energi og teknologi vil bidra til det grønne skiftet?

Samfunnet trenger mennesker med kompetansen til å møte framtidenes energibehov. På bachelorprogrammet i energiteknologi ved HVL, vil du kunne lærer du om fornybare energikilder, bruke moderne laboratorier og bli en del av et godt læringsmiljø.

Møt en student

 
Møt en student
Amruthaa 21 år
Energiteknologi
Energiteknologi-studiet her i Bergen er et av få studieprogrammer som er her til lands, så Bergen ble et naturlig valg for meg.
Byen er full av gode tilbud både når det kommer til kollektivtrafikk og campus, og det er veldig godt lagt opp for studenter å bo her.