Spørsmål om musikkterapi på uib?

Musikkterapi

Integrert master
Musikk blir i økende grad brukt i helsevesenet eller for utsatte grupper i samfunnet. Musikkterapi er anbefalt i flere nasjonale retningslinjer, bl.a. for rusbehandling, avrusing, demensomsorg og lindrende behandling for barn og unge.
Studiested

Kan musikkterapi hjelpe premature babyer og foreldrene deres til å knytte livsviktige bånd?

For premature babyer kan sangstemmen til en forelder gi trygghet. Musikkterapi kan hjelpe premature å spise, sove og puste bedre, og gjøre foreldre mindre engstelige – men vi vet lite om langtidseffekten. Tora Söderström Gaden er musikkterapeut, og forsker på langtidseffekten av musikkterapi hos premature babyer.
Møt en student
Eirik 23 år
Musikkterapi
Det beste med musikkterapistudiet er at du omgås veldig mange fine mennesker som brenner for de samme to tingene: musikk og mennesker.
Her får du muligheten til å jobbe side om side med et verdensledende forskningsmiljø som ikke bare lærer deg musikkterapi, men som også genuint ønsker det beste for deg. For meg har dette studiet tilbydd et fantastisk nettverk, inspirerende relasjoner, og ikke minst stor lidenskap for min fremtidige jobb! Koselighetsfaktoren i Bergen er høyt oppi taket! Selv om du befinner deg i trange gater, urbane kaféer eller yrende jammer på en åpen scene, er du alltid kun minutter fra fine parker og lange turer på vidden. Derfor kjente jeg fort at «Bergen er Hjemme».