Spørsmål om russisk på uib?

Russisk

Bachelor
På bachelorprogrammet får du mulighet til å lære russisk samtidig som du studerer russisk litteratur og kultur.
Studiested
Passer for
deg som vil lære om språket, historia, litteraturen og kulturen til Russland, et av verdens største land, og vårt naboland. Her får du gå bak nyhetene og forstå utviklingen. Russiskkunnskaper er viktige for kontakt med landet, både kulturelt, politisk og innenfor handel og næringsliv.

Hva betyr «postsovjetisk»?

Det er 30 år siden Sovjetunionen ble oppløst. Irina Anisimova er postdoktor i russisk ved UIB. I denne videoen gir hun deg en kort forklaring av hva som har skjedd med Russland i de siste 30 årene, hvordan vi kan forstå historien, og om situasjonen i dagens Russland vil endres.