Spørmål om medisinstudiet på UiB?

Medisinstudiet

Master og høyere
På medisinstudiet lærer du korleis kroppen er sett saman, frå dei minste byggesteinane til skjelett, musklar og livsviktige organ. Du lærer også korleis organa fungerer, kva som skjer i kroppen når ein blir sjuk, og om dei ulike faktorane som verkar inn på helsa vår. 
Studiested
Passer for
deg som ønsker å ta ei utdanning der teori og pasientnær klinisk undervisning er sterkt integrert, og for deg som er klar for å ta ei aktiv rolle i undervisinga. I medisinstudiet og som lege vil du møte mange menneske i ulike livsfasar og situasjonar. Du bør vere komfortabel med å jobbe tett på menneske og interessert i god kommunikasjon. Den som skal bli lege bør vere interessert i å forstå korleis menneske i krise har det, og korleis deira behov for tryggleik kan takast i vare.

Cellegift kan redde mange liv, men er ikke løsning på å kurrere alle typer kreft.

Kreft er ikke bare en sykdom, man mange forskjellige sykdommer. Cellegift kan fungere mot noen typer brystkreft, men ikke alle. Hans Petter Eikesdal er overlege på Kreftavdelingen og professor på UiB, og forsker på persontilpasset behandling av brystkreft.

Vestlandslegen

Minst 20 studentar som byrjar på medisinstudiet i Bergen hausten 2021 får moglegheit til å halde fram med studiet i ny studieplan i Stavanger-regionen frå 4. studieår. Dette vil vera ein del av første fase av eit nytt planlagt studieløp for medisinstudiet ved Universitetet i Bergen: Vestlandslegen. Vestlandslegen er ei regional satsing for medisinstudiet der dei tre siste åra av studiet blir gjennomført i Stavanger, Førde eller Haugesund.

Møt en student
Gard 23 år
Medisin
Det jeg liker best med Bergen er at det er gangavstand til alt og at “høyfjellet” på vidden bare er en rask spasertur unna!

Mogelegheit for arbeid

Leger er heilt naudsynte i alle statlege og kommunale helsetenester fordi dei er autorisert til å diagnostisere og behandle sjukdomar. I kraft av ei allsidig utdanning er leger også attraktive i offentleg forvaltning og i privat sektor.  

Dei aller fleste går vidare med spesialisering innan fagfelt som for eksempel kirurgi, psykiatri eller indremedisin. Spesialiseringa startar når du er ferdig med sjølve studiet, og koordinerast av helsedirektoratet. Når du er i spesialisering er du samtidig i betalt jobb. 

Følg oss på Instragram!

3. mars tar Amalie og Vilde over Instagram-kontoen til Det medisinske fakultet @medfakuib og vil dele bilete frå ein dag på medisinstudiet i Bergen. Følg oss og følg med!