Spørsmål om lektor nordisk på uib?

Lektor nordisk

Integrert master
Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.
Studiested
Passer for
deg som ønsker å skape leselyst og skriveglede hos elevar.

Hvilken lærer har inspirert deg?

Mange helter bruker ikke kappe. Seks lærerstudenter forteller om lærere som har hatt en stor påvirkning i livene deres.

Arbeidsmuligheter

Arbeidslivet krev gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg. Lektorprogrammet gir deg høg språkkompetanse, kulturforståing, formidlingsevne og undervisningskompetanse. 

Som lektor med master i nordisk er du formelt kvalifisert til å jobbe som lektor i den vidaregåande skolen og i ungdomsskolen. Utdanninga gir deg grunnlag for undervisning i to fag.  Norskfaget er eit viktig fag i skulen, og det trengst fleire norsklektorar. Lektorar frå UiB er ettertrakta i skulen, fordi dei er fagleg sterke, sjølvstendige og reflekterte.