Digital omvisning og informasjonsmøte

Studenter gir deg en digital omvising på campus, og du kan stille spørsmål om det du lurer på.

Lektor nordisk

Integrert master
Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.
Studiested
Passer for
deg som ønsker å skape leselyst og skriveglede hos elevar.

Hvilken lærer har inspirert deg?

Mange helter bruker ikke kappe. Seks lærerstudenter forteller om lærere som har hatt en stor påvirkning i livene deres.

Arbeidsmuligheter

Arbeidslivet krev gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg. Lektorprogrammet gir deg høg språkkompetanse, kulturforståing, formidlingsevne og undervisningskompetanse. 

Som lektor med master i nordisk er du formelt kvalifisert til å jobbe som lektor i den vidaregåande skolen og i ungdomsskolen. Utdanninga gir deg grunnlag for undervisning i to fag.  Norskfaget er eit viktig fag i skulen, og det trengst fleire norsklektorar. Lektorar frå UiB er ettertrakta i skulen, fordi dei er fagleg sterke, sjølvstendige og reflekterte.