Digitalt informasjonsmøte

Lektorstudenter forteller om lektorstudiet og svarer på spørsmål.

Lektor i naturvitenskap og matematikk

Integrert master
Lektorprogrammet gir deg det du trenger for å jobbe som lærer i realfag i ungdomsskolen og videregående skole.
Studiested

Hvilken lærer har inspirert deg?

Mange helter bruker ikke kappe
Møt en student
Siren
Lektor i naturvitenskap og matematikk
 Jeg har valgt kjemi og biologi som min fagkombinasjon, men jeg syns realfag generelt bare er helt utrolig spennende!
Lektorprogrammet gir meg også en perfekt kombinasjon med det å kunne få en hverdag som både er faglig og sosial. Der nettopp jeg får være med på å videreføre kunnskap og lære andre om alle de spennende og innovative sidene ved realfag!