Omvisning

Har du lyst til å besøke Fagskolen?

Prosessteknikk

Fagskole
Studiet utdanner fagskoleingeniører med prosessfaglig kompetanse.
Studiested
Passer for
Deg som er interessert i praktiske fag

Visste du at båter, plattformer og enkelte landområdet bruker rensket vann fra havet som sitt drikkevann?

Vann kan drikkes, brukes til vasking og transport, og rense luften. Alt fra daglig drift til utvikling for forskning inngår i fagområdet til en prosesstekniker. I denne videoen viser Anita Harestad hvordan tekniske prosesser og forskning kan brukes for å best utnytte vannets potensiale.

Infovideo om prosessteknikk

En lærer viser prosesslaben, og hvordan studentene kan prøve seg på fangst av karbondioksid.

Arbeidsmuligheter

Fagskoleingeniører med forsyning i prosess er kvalifisert for stillinger som førstelinjeleder, arbeidsleder, driftsassistenter, skiftledere, tekniske assistenter, vedlikeholdsleder og inspektør.

Møt en student
Sandra 24 år
Prosessteknikk
Etter å ha jobbet noen år ute i industrien får man en bedre oppfatning av det man lærer teoretisk på skolen, og det gjør det mye mer interessant når man så skal lære ny og mer avansert teori.
Det aller fineste med studiet er mulighetene det gir oss videre i arbeidslivet. Som en nordlending må jeg si jeg er dypt imponert over kollektivtransporten og muligheten denne gir oss her i Bergen, uten å være avhengig av bil. Liker du å være ute i frisk luft er muligheten mange, det er svært mange flotte turstier og fjell man kan gå på.