Spørsmål om medier og kommunikasjon på UiB?

Medier og kommunikasjon

Bachelor
Sosiale media, dataspel, filmar, aviser, radio, nettsider og appar er ein naturleg del av daglegliva våre. Media er ikkje berre viktige kjelder til informasjon, men er òg sentrale for å forstå korleis moderne demokrati fungerer.

Derfor studerer jeg medier og kommunikasjon

Bachelorstudent Krisitine Hansen forteller om medier og kommunikasjonsstudiet
Møt en student
Amalie K 24 år
Medier og kommunikasjo
Jeg valgte en bachelorgrad i medier og kommunikasjon fordi jeg synes utdanningen virket spennende og at det er en generell utdannelse innenfor mediefaget som gir meg muligheten for flere ulike jobber.
Medier og kommunikasjon er en viktig del av alles hverdag og mediebruk er noe som har endret seg mye i løpet av de siste tiårene og jeg ønsket en større forståelse for dette og for mediefaget generelt.