Har du lyst til å bli jusstudent og lurer på hvordan det ser ut på Det juridiske fakultet?

Velkommen til omvisning på vår campus Dragefjellet! Du kan velge mellom to ulike tidspunkt for omvisning. Omvisningen foregår på zoom og du får tilsendt lenke til arrangementet en halvtime før oppstart.

Rettsvitenskap

Integrert master
Masterstudiet i rettsvitenskap (juss) er et femårig fulltidsstudium med oppstart i august. På første, andre og fjerde studieår har du obligatoriske emne. På tredje og femte studieår velger du juridiske emne etter egne interesser.
Studiested
Passer for
deg som er opptatt av mennesket i samfunnet, og av rett og rettferdighet.

Hvordan kan juss være med på å løse klimaspørsmålene?

Nye rettslige spørsmål oppstår i møte med nye klimautfordringer. Mye av klimagassutslippene i dag kommer av lovlige aktiviteter, som for eksempel olje- og gass industrien. Sigrid Schütz er jurist ved UIB. Hun jobber blant annet med å se på regelverket som skal passe på at karbonlagring fungerer som det skal.
Møt en student
Emma 23 år
Rettsvitenskap
Det jeg liker best med Bergen som studentby er alt engasjementet man finner i studentmiljøet!