Spørsmål om arbeids- og organisasjonspsykologi på uib?

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Bachelor
På bachelorstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi lærer du om korleis eit godt arbeidsmiljø påverkar trivsel, helse og produktivitet på ein arbeidsplass.
Studiested
Passer for
deg som vil jobbe med å forbetre arbeidsmiljø og ønsker å forstå og utvikle enkeltindividet i arbeidslivet.

Visste du at du har en klokke i hjernen som styrer døgnrytmen din?

På psykologistudiet lærer man om mentale prosesser og menneskelig atferd. Ståle Pallesen er professor ved Institutt for samfunnspsykologi på UIB, og underviser i en av de mest vanlige atferdene vi mennesker utfører: nemlig søvn.
Møt en student
Maria H 24 år
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Jeg valgte å studere i Bergen fordi jeg har trivdes godt her på besøk.
Etter jeg flyttet hit oppdaget jeg fjellene og turmulighetene i nærområdet som gjør Bergen til en enda bedre by å studere i!

Mogelegheit for arbeid

Våre tidlegare bachelorstudentar i arbeids- og organisasjonspsykologi har fått jobb innanfor felt som:

  • utvikling og leiing av menneske i organisasjonar
  • personalleiing, rekruttering, kompetanseutvikling og helse, miljø og tryggleik
  • organisasjonskonsulentar
  • forsking og utdanning