Spørsmål om fransk på uib?

Fransk

Bachelor
Handel, diplomati, turisme og et globalt mediesamfunn etterspør i større grad mennesker med kompetanse i fremmedspråk og tilhørende kulturer. For å møte krav til en slik bred kompetanse underviser vi bachelorstudentene i både fransk språkvitenskap, franskspråklig litteratur og kultur.
Studiested
Passer for
deg som har interesse for fransk språk, kultur og litteratur, og som ser det som spennende å kunne være et kontaktpunkt mellom norsk- og franskspråklige kulturer og/eller næringsliv.

Med fransk kan du krysse mange grenser!

Fransk snakkes over hele verden. På franskstudiet kan du lære om litteratur, politikk, kultur og samfunn, og hvordan språket endres under innflytelse fra mediene. Solveig Lyngre er stipendiat ved institutt for fremmespråk, og studerer franske autentiske tekster.
Mer om studiet