Omvisning

Har du lyst til å besøke Fagskolen?

Byggutdanning

Fagskole
Som fagskoleingeniør innen bygg kommer du til å jobbe med produksjon, innkjøp og personressurser.
Studiested
Passer for
Deg som er interessert i praktiske fag

Vil du være med å skape fremtidens byggebransje?

Utviklingene innen byggebransjen skjer i et høyt tempo, men sentralt i et byggeprosjekt står samspill og samhandling mellom dem som arbeider. På bygglinjen på Fagskolen vil du lære om hvordan vi skal beskytte liv og verdier, og bygge en smartere og smidigere fremtid.

Arbeidsmuligheter

Etter fullført studium er en kvalifisert for stillinger som byggeleder, konstruktør, oppsynsmann og kontrollør, kommunetekniker og faglærer.

Møt en student
Tom Alexander 27 år
Byggutdanning
Det beste med bygglinjen, er at studiet er veldig praktisk rettet mot faget. Selv om du har mindre erfaring i en del av feltene ved byggebransjen så er studiet veldig praktisk rettet. Det gjør det mer motiverende og enklere å jobbe med.
Noe av det beste med å studere i Bergen er at det er et utrolig godt studentmiljø i byen, og det gir deg mange muligheter og tilbud som student her. En del av fagskolestudiene baserer seg på samarbeid med næringslivet. Bergens næringsliv er så stort at du alltid finner relevant kunnskap og problemstillinger som du kan bruke i studiet.