Spørsmål om studieprogrammet?

Grunnskolelærer

Integrert master
Ved NLA Høgskolen får du et faglig sterkt undervisningsmiljø og praksis og egen utvikling står sentralt.
Studiested
Passer for
deg som ønsker å være en rollemodell, motivator og kunnskapsformidler.

Hva betyr det å være en god lærer i matematikk?

Kunnskapen om å lære noe bort kaller vi didaktikk. Som lærer er formidlingsevne og kjennskap til elevene viktig. Christian er grunnskolelærer, og viser i denne videoen hvordan undervisning kan være mye mer enn det å kunne et fag.

Arbeidsmuligheter

Behovet for kvalifiserte lærere er stort i Norge, og med denne utdanningen har du muligheter for jobb over hele landet, enten du velger 1.-7. trinn eller 5.-10- trinn.

Møt en student
Cora 22 år
Grunnskolelærer
Jeg liker lærerstudiet fordi jeg vet hva jeg blir når jeg er ferdig å studere. I tillegg er det praksis som gir meg mulighet til å teste om jeg faktisk passer til yrket, og jeg liker at det er mye oppfølging og struktur i studiehverdagen.
Jeg er glad i byen Bergen og liker å være nær familien min. Det er mye kjekt å finne på, alt fra byliv til fjellturer.