Spørsmål om odontologi på UiB?

Odontologi

Integrert master
Tannlegestudiet er ein blanding av både teori og praksis. Som tannlege hjelper du pasientane dine med å behalde friske tenner heile livet. Du får eit fleksibelt yrke der du jobbar tett på alle slags menneske i alle aldrar.
Studiested
Passer for
deg som liker både teori og praksis, liker å ha ein full timeplan, og få tett oppfølging frå flinke lærarar. Du må være innstilt på mykje obligatorisk undervising, og at studiet har ein fast plan. Du bør evne til å vise empati og sette seg inn i andre sine utfordringar.

Tennene er de eneste vevene i kroppen som ikke klarer å reparere seg selv

Som nyfødt har du faktisk tenner. De ligger kjevebenet ditt, som små knopper som venter på å spire. Torgils Lægreid er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, og gir deg en innsikt i hvordan tannleger arbeider for å redde skadede tenner.
Møt en student
Fryd
Odontologi
Jeg visste jeg ville jobbe med mennesker og syntes biologiemnene i fysiologi og anatomi var spesielt kjekke.
Vurderte også medisin, men fant ut at det var flere fordeler med tannlege i stedet for lege for meg. I det hele det å kunne gjøre noe med hendene samtidig som det er mye teori og kunnskap involvert. Å møte nye mennesker hver dag som du ofte der og da, eller i det minste innen kort tid, kan gi en bedre hverdag med mindre smerter er veldig givende.

Mogelegheit for arbeid

I tillegg til mastergrad får du autorisasjon som tannlege frå Helsedirektoratet. Autorisasjonen er eit bevis på at du har ein offentleg godkjent tannlegeutdanning, noko som gjer det lett å få jobb. 

Du kan jobbe i det offentlege, eller drive privat tannlegepraksis. Nokre tannlegar driv med undervisning, administrasjon eller forsking.

Arbeidsmarknaden for tannlegar er god. Du får eit yrke som er rikt på utfordringar, og du spelar ei viktig rolle i samfunnet.

Følg oss på Instagram!

23. februar tar odontologistudent Nadja over Instagram-kontoen til Det medisinske fakultet @medfakuib og vil dele bilete frå ein dag på tannlegestudiet i Bergen. Følg oss og følg med!