Spørsmål om samfunnsøkonomi profesjon på uib?

Samfunnsøkonomi, profesjon

Integrert master
Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.
Studiested
Passer for
deg som ønsker å bryne deg på dei store samfunnsspørsmåla, og for deg som ønsker ei attraktiv utdanning som gir mange og gode moglegheiter på arbeidsmarknaden.

Samfunnsøkonomi ved UiB

Hvilke muligheter er det og hva forskes det på innen samfunnsøkonomi?
Møt en student
Aurora 21 år
Samfunnsøkonomi
Det er et veldig spennende studie som gir en ny innsikt i hvordan verden henger sammen, og veldig mye av det du lærer hører du om på nyhetene underveis i studiet.
Det er også et veldig samfunnsaktuell studie som gir bred kompetanse, som gjør at man har stor valgfrihet med tanke på valg av mastergrad og jobb. Det beste med Bergen er at studentmiljøet er stort nok til at det finnes en studentorganisasjon som alle kan trives i, men lite nok til at det ikke føles overveldende. Det er også et pluss at det er turmuligheter rett utenfor de fleste studentleilighetene, og at byen er så vakker!