Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Dramapedagogikk og anvendt teater

Master og høyere
Studiet er for deg som er student, lærer, kulturarbeider eller kunstner som har erfaring med, utdanning i og interesse for drama og teater i et kunstpedagogisk perspektiv.
Studiested
Passer for
deg som er interessert i kunstfag og pedagogikk.

Bli med på campus

 

Utforsker mobbing gjennom drama

Kan man komme opp med løsninger på hvordan stanse mobbing, ved å gå inn i andre roller? Det har Mette Bøe Lyngstad forsket på. I denne videoen forteller hun om en tiendeklasse som fikk i oppgave å utforske konsekvensene av mobbing gjennom rollespill.
Møt en student
Gunnar 25 år
Drama og anvendt teater
Drama og teater er gøy! Så enkelt er det. Jeg lærer best praktisk og studiet fokuserer på kreativ og aktiv læring.