Spørsmål om filosofi på uib?

Filosofi

Bachelor
På filosofi diskuterer vi store spørsmål som:
Studiested
Passer for
deg som er opptatt av spørsmål som hva vi kan vite, og hvordan vi bør leve. Det passer deg som vil tilegne deg evnen til kritisk tekning gjennom å lese klassiske og moderne filosofi.

Er det moralsk galt å spise kjøtt? Og spiller det egentlig noen rolle?

Flere og flere spiser mindre kjøtt enn tidligere. En stor grunn til dette er påvirkningen kjøttproduksjon har på klimaet. Men hva med dyrevelferden? Espen Gamlund er moralfilosofi ved UIB, og snakker i denne videoen om kompleksiteten rundt spørsmålet om kjøttspising.

Arbeidsmuligheter

Folk med utdanning i filosofi er særlig flinke til å se det vesentlige i store informasjonsmengder. Studiet trener deg i å tenke kritisk, analytisk og å løse problemer av ulike slag. Du får redskapene til å vurdere argumentene i komplekse problemstillinger, og til å kommunisere klart og presist både muntlig og skriftlig.

I tillegg til forskning og undervisning har våre filosofistudenter funnet jobb i:

  • journalistikk
  • lederutvikling
  • veldedige organisasjoner og stiftelser
  • forlagsbransjen
  • fengselsvesenet
  • offentlig administrasjon
  • kulturbransjen

Etter fullført bachelorgrad kan du søke deg videre til masterprogram i filosofi.