Helse, medisin og psykologi

Studiemuligheter i Bergen

Hvilke muligheter har du som er interessert i å studere noe innen helsefag? Psykologistudenten Ida forteller om noen retninger du kan gå her i Bergen!

Se alle studieprogram innen helse, medisin og psykologi, eller gå tilbake og utforsk andre fagretninger.

Studieprogram

Anvendt psykologi
Helse, medisin og psykologi
Høyskolen Kristiania
Personlighet og valgene vi tar. Bachelor i anvendt psykologi er studiet for deg som vil jobbe med rådgivning, som terapeut eller veileder.
Les mer
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Helse, medisin og psykologi
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
På bachelorstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi lærer du om korleis eit godt arbeidsmiljø påverkar trivsel, helse og produktivitet på ein arbeidsplass.
Les mer
Bioingeniør
Helse, medisin og psykologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
En bioingeniør håndterer og analyserer biologisk materiale.
Les mer
Ergoterapi
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Som ergoterapeut arbeider du for å fremme helse, mestring, deltakelse og livskvalitet.
Les mer
Familieterapi og relasjonelt arbeid
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Du får kompetanse om hvordan møte mennesker i livskriser, som samlivsbrudd, sorg, overgrepsproblematikk og vold i nære relasjoner.
Les mer
Farmasi
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Farmasi er læra om legemiddel. På farmasistudiet lærer du korleis ulike legemiddel blir laga og korleis dei verkar inn på kroppen vår.
Les mer
Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Sentrale utfordringer i folkehelsearbeidet er sosial ulikhet i helse, psykisk helse, og sykdommer relatert til usunt kosthold og inaktivitet.
Les mer
Fysioterapi
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Som fysioterapeut jobber du med kropp og bevegelse i et helseperspektiv.
Les mer
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Du får kunnskap om skolens rolle innenfor fysisk aktivitet og kosthold, og hvordan dette kan forståes i et livsløpsperspektiv.
Les mer
Generell psykologi
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
I generell psykologi vil du lære å identifisere og analysere mennesket i samspel med omgivnadane.
Les mer
Helsefaglege utdanningar
Helse, medisin og psykologi
Fagskolen i Hordaland
Helsefaglege utdanningar er for deg som liker å ha omsorg for mennesker i alle aldre, i ulike livsfaser og med ulike utfordringer.
Les mer
Human ernæring
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Alle menneske treng mat og drikke – kvar einaste dag! Ernæring handlar om maten vi et, kva den gjer med kroppen vår og kva det betyr for helsa vår.
Les mer
Jordmorfag
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Jordmorfaget skal gjøre deg rustet til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødende og barselkvinner, og å fremme helsen til kvinner og nyfødte barn.
Les mer
Klinisk sykepleie
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Hvis du velger å ta en bachelor i sykepleie, kan du ved HVL fortsette på en master dersom du ønsker å spesialisere deg.
Les mer
Kliniske spesialiteter
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Er du sykepleier kan du ta et erfaringsbasert masterstudium med følgende kliniske spesialiteter:
Les mer
Kunnskapsbasert praksis
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Du får allsidig kunnskap innen forskningsmetoder og vitenskapelig tenkning.
Les mer
Medisinstudiet
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
På medisinstudiet lærer du korleis kroppen er sett saman, frå dei minste byggesteinane til skjelett, musklar og livsviktige organ. Du lærer også korleis organa fungerer, kva som skjer i kroppen når ein blir sjuk, og om dei ulike faktorane som verkar inn på helsa vår. 
Les mer
Musikkterapi
Helse, medisin og psykologi
Kunst, design, musikk og kreative fag
Universitetet i Bergen
Musikk blir i økende grad brukt i helsevesenet eller for utsatte grupper i samfunnet. Musikkterapi er anbefalt i flere nasjonale retningslinjer, bl.a. for rusbehandling, avrusing, demensomsorg og lindrende behandling for barn og unge.
Les mer
Odontologi
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Tannlegestudiet er ein blanding av både teori og praksis. Som tannlege hjelper du pasientane dine med å behalde friske tenner heile livet. Du får eit fleksibelt yrke der du jobbar tett på alle slags menneske i alle aldrar.
Les mer
Profesjonsstudiet i psykologi
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Det er i dag stort behov for flere psykologer. Stadig flere unge sliter med psykiske helse, noe som også har store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet. Også i næringslivet er det et økende behov for psykologer, som en konsekvens av at flere opplever psykiske utfordringer.
Les mer
Psykisk helse- og rusarbeid
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Psykisk helse- og rusarbeid er et tverrfaglig masterstudium der du får kunnskap om sammenhenger mellom psykisk helse, biologiske, psykologiske, sosiale, økonomisk-materielle, kulturelle og samfunnsmessige forhold.
Les mer
Psykologi
Helse, medisin og psykologi
Høyskolen Kristiania
Årsenhet i psykologi gir en introduksjon til sentrale temaer innen psykologi, og vil gi deg kunnskap om grunnleggende og dagsaktuelle problemstillinger innen fagområdet.
Les mer
Radiografi
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
I radiografi står mennesket i sentrum der høyteknologisk utstyr anvendes som verktøy for å hjelpe mennesker til best mulig helse ved ulike diagnostiske, behandlings- og forebyggende formål.
Les mer
Samhandling og folkehelse
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Denne masterutdanninga gjør deg rustet til å tilrettelegge og koordinere helse- og sosialtjenester for menneske med behov for langvarig og sammensatte tjenester.
Les mer
Sivilingeniør i medisinsk teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Studiet i medisinsk teknologi handler om ny og avansert teknologi for bruk innen diagnose og behandling.
Les mer
Sosialt arbeid
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Utdanninga innan sosialt arbeid kvalifiserer deg til sosionom.
Les mer
Sykepleie
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Utdanningen gir deg kunnskap om medisinske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige tema.
Les mer
Sykepleie
Helse, medisin og psykologi
VID vitenskapelige høgskole
Sykepleiefaget er et allsidig fag som inkluderer kunnskap fra fagemner som psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi, sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.
Les mer
Tannpleie
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Tennene er noko av det første vi legg merke til når vi møter kvarandre, og alle ønsker å behalde friske tenner heile livet. Som tannpleiar sørger du for at alle får den kunnskapen dei treng for å ta best mogleg vare på tannhelsa si!
Les mer
Vernepleie
Helse, medisin og psykologi
Høgskulen på Vestlandet
Som vernepleier jobber du for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.
Les mer