Språk, historie og kultur

Studiemuligheter i Bergen

Er du interessert i språk, historie og kultur? Denne fagretningen passer godt for deg som er glad i å lese og skrive, og er interessert i å lære mer om sammenhengen mellom samfunnet og historie, språk og kultur. I denne videoen forteller språkstudenten Oda om noen retninger du kan gå her i Bergen!

Se alle studieprogram innen språk, historie og kultur, eller gå tilbake og utforsk andre fagretninger.

Studieprogram

Arkeologi
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Arkeologi er vitskapen om menneske og samfunn frå den eldste forhistoria fram til nyare tid, basert på studiar av den materielle kulturen menneska har etterlate.
Les mer
Barne- og ungdomslitteratur
Språk, historie og kultur
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Masterstudiet tar sikte på å utvikle en forståelse av barne- og ungdomslitteraturens estetikk og danningsmuligheter ved å studere et bredt register av tekster.
Les mer
Digital kultur
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På digital kultur får du kunnskap om elektronisk litteratur, dataspill og digital kunst. Du lærer både grunnleggende og avansert webdesign og du får erfaring med å kommunisere i digitale sjangere både visuelt og tekstlig.
Les mer
Engelsk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorstudiet vil du få en innføring i engelsk lingvistikk, litteratur og kultur. Du blir kjent med det språklige og kulturelle mangfoldet i den engelskspråklige verden fra middelalderen til i dag. Du lærer om ulike vitenskapelige tilnærminger til dette mangfoldet, og får fordype deg i et tema du er interessert i.
Les mer
Fransk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Handel, diplomati, turisme og et globalt mediesamfunn etterspør i større grad mennesker med kompetanse i fremmedspråk og tilhørende kulturer. For å møte krav til en slik bred kompetanse underviser vi bachelorstudentene i både fransk språkvitenskap, franskspråklig litteratur og kultur.
Les mer
Historie
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Ved å kjenne til og forstå utviklingstrekk i fortida forstår vi også betre verda i dag, og står dermed betre rusta til å gjere gode val for framtida.
Les mer
Interkulturelle studier
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.
Les mer
Italiensk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorprogrammet får du mulighet til å lære deg italiensk (lese, skrive og snakke) samtidig som du studerer italiensk litteratur og kultur.
Les mer
Kjønnsstudium
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet kan vere ein nøkkel til å forstå både menneska og det samfunnet vi lever i.
Les mer
Kulturvitenskap
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Det blir sagt at utan kulturen stoppar Noreg, men kva er det særeigne ved kultur?
Les mer
Latin og gresk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Latin og gresk høver for den som er oppteken av litteratur og kultur frå antikken fram til moderne tid.
Les mer
Lektor framandspråk (engelsk, fransk, spansk, tysk)
Språk, historie og kultur
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.
Les mer
Litteraturvitenskap
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Studiet tar deg med på ei fascinerende reise i bøkene si verden - en reise som går på kryss og tvers i historien og i geografien, med litteratur fra flere land og epoker.
Les mer
Russisk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorprogrammet får du mulighet til å lære russisk samtidig som du studerer russisk litteratur og kultur.
Les mer
Spansk språk og latinamerikastudier
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Spansk språk og latinamerikastudier er et fag som har som mål om å gi studentene kunnskap og fagkompetanse i spansk språk, latinamerikansk litteratur og latinamerikansk historie og kultur. Derfor foregår undervisningen også på spansk.
Les mer
Teatervitenskap
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
UiB tilbyr ei unik utdanning som opnar for mange moglegheiter og gir kompetanse som er etterspurt i kulturbransjen.
Les mer
Tegnspråk og tolkning
Språk, historie og kultur
Høgskulen på Vestlandet
Tolken sitt overordnede ansvar er å medvirke til at møte mellom hørende og hørselshemmede - to parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet - skal bli likeverdige.
Les mer
Teologi, religion og filosofi
Språk, historie og kultur
Religion, filosofi og teologi
NLA Høgskolen
NLA tilbyr bachelor, master og full presteutdanning (cand.theol.) som en seksårig profesjonsutdanning i teologi.
Les mer
Tysk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Studiet er delt opp i to disipliner: litteratur og språk. Vi kaller det for et kulturstudium som gir deg en bred faglig kompetanse som er attraktivt for jobber innen næringslivet, statsapparatet, journalistikken, kommunikasjonsbransjen (forlag) og som også kan kvalifisere for arbeid som tysklærer.
Les mer