Ingeniør, tekniske og maritime fag

Studiemuligheter i Bergen

Hvilke muligheter har du som er interessert i å studere noe innen ingeniør, tekniske og maritime fag? Studenten Amruthaa forteller om noen retninger du kan gå her i Bergen!

Studentintervju

Medhusja ville studere noe som ville hjelpe henne å forstå hvordan verden fungerer, og valgte nanoteknologi. Hør mer om hvordan det er å ta et ingeniør-studium i denne videoen!

Se alle studieprogram innen ingeniør, tekniske og maritime fag, eller gå tilbake og utforsk andre fagretninger.

Studieprogram

Allmenn maskinteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Maskiningeniøren blir gjerne omtalt som den klassiske ingeniøren.
Les mer
Automatisering
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen tilbyr et toårig heltidsstudium og treårig nettbasert studium i automatisering.
Les mer
Automatisering med robotikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
En automatiseringsingeniør utvikler løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, enkel og trygg.
Les mer
Bioingeniør
Helse, medisin og psykologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
En bioingeniør håndterer og analyserer biologisk materiale.
Les mer
Bygg
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Som byggingeniør skal du planlegge, prosjektere og lede arbeidet med nye broer og veier, bygninger og byer.
Les mer
Byggutdanning
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Som fagskoleingeniør innen bygg kommer du til å jobbe med produksjon, innkjøp og personressurser.
Les mer
Cyberingeniør
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Cyberingeniør omfatter design, utvikling og drift av kommunikasjons- og datasystem. En cyberingeniør mestrer de teknologiske utfordringene knyttet til avanserte system som blir brukt i samfunnet, industrien og Forsvaret.
Les mer
Dataingeniør
Ingeniør, tekniske og maritime fag
IT og datateknologi
Høgskulen på Vestlandet
Her vil du lære blant annet om databaser og web-baserte system, om å programmere apper og utvikle store IT-system tilsvarende for eksempel itslearning, Word og Facebook.
Les mer
Elektronikkingeniør
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Elektronikkstudiet gir en solid innføring i grunnleggende ingeniørfag, med særlig vekt på analog og digital elektronikk.
Les mer
Elkraft
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen tilbyr et toårig heltidsstudium og treårig nettbasert studium på studiestedet Nordnes i Bergen.
Les mer
Elkraftteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Elkraftingeniøren bidrar i et viktig arbeid - gjennom å sikre samfunnet elektrisitet og utvikle framtidens grønne energiløsninger.
Les mer
Energiteknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Denne utdanninga gir deg kunnskap til å utvikle og iverksette nye løysingar slik at samfunnet har sikker tilgang til energi frå fornybare kjelder i tida som kjem.
Les mer
Havteknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Studiet inneholder en blanding av generelle ingeniørfag, maskinfag og elektrofag.
Les mer
Marinteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Marinteknikkingeniørens fremste oppgave er å gjøre beregninger for å kunne designe nye skip, flytende konstruksjoner og forankringssystem på en sikker måte.
Les mer
Maritime utdanninger
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Maritime fag har utdanninger innen dekkoffiser og maskinoffiser.
Les mer
Maskinteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen tilbyr et toårig heltidsstudium og treårig nettbasert studium i fordypning i maskinteknikk ved studiested Nordnes.
Les mer
Miljøteknologi og industriell kjemi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
Miljøteknologi og industriell kjemi har fokus på hvordan vi reduserer eller hindrer forurensning ved kilden.
Les mer
Prosessteknikk
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Studiet utdanner fagskoleingeniører med prosessfaglig kompetanse.
Les mer
Robotteknologi og digital produksjon i industrien
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Fagskolen i Hordaland
Studiet fokuserer på ny teknologi som industrien ønsker å ta i bruk. Hovedfokuset er på robotteknologi brukt sammen med intelligente digitale løsninger i industrien. Smart sensorteknologi, skytjenester og datasikkerhet er andre fokusområder.
Les mer
Sivilingeniør i energi
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Universitetet i Bergen
Verden står ovenfor tøffe klimautfordringer og energisituasjonen i verden er i rask endring. Hvordan kan energiforsyningen og energibruk bli lagt om, slik at vi klarer å holde oss under 2-gradersgrensen for global oppvarming – samtidig som vi skal imøtegå et stadig økt energibehov?
Les mer
Sivilingeniør i havbruk og sjømat
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Norge er på vei mot et grønt skifte, og trenger en ny næring innen fornybare ressurser. Med en av verdens lengste kystlinjer og allerede hyg teknologisk kompetanse og verdensledende teknologi, har Norge et stort konkurransefortrinn innen havbruk på verdensbasis. 
Les mer
Sivilingeniør i havteknologi
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Universitetet i Bergen
Dette studiet gir deg bred kompetanse innen sentrale tema i havteknologi, der du kan fordype deg i marine målesystem eller marine installasjoner. Du lærer å forstå havteknologi og å videreutvikle havteknologi i framtiden i sammenheng med teknologi og samfunnsbehov.
Les mer
Sivilingeniør i informasjonsteknologi og økonomi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Jus, HR og økonomi
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
Ønsker du eit sivilingeniørstudium med sterkt innslag av økonomi?
Les mer
Sivilingeniør i medisinsk teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Helse, medisin og psykologi
Universitetet i Bergen
Studiet i medisinsk teknologi handler om ny og avansert teknologi for bruk innen diagnose og behandling.
Les mer
Yrkesdykking
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Høgskulen på Vestlandet
En yrkesdykker er først og fremst en fagperson som gjør arbeid under vann.
Les mer