Lærer, barnehagelærer og pedagogikk

Studiemuligheter i Bergen

Kunne du tenkt deg å jobbe med barn og unge? Hvis du har en gryende pedagog i deg, kan denne fagretningen være veien å gå. Grunnskolelærerstudenten Fatima forteller om noen av studiemulighetene du har i Bergen!

Studentintervju

Møt Sjur, en grunnskolelærer som brenner for å gi barn og unge de beste mulighetene de kan få i livet. Hør om hvilke muligheter læreryrket gir, og hvordan det er å være student i Bergen!

Se alle studieprogram innen lærer, barnehage og pedagogikk, eller gå tilbake og utforsk andre fagretninger.

Studieprogram

Barne- og ungdomslitteratur
Språk, historie og kultur
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Masterstudiet tar sikte på å utvikle en forståelse av barne- og ungdomslitteraturens estetikk og danningsmuligheter ved å studere et bredt register av tekster.
Les mer
Barnehagekunnskap
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Utdanningen setter søkelyset de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også internasjonalt perspektiv.
Les mer
Barnehagelærer
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn?
Les mer
Barnehagelærerutdanning
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
NLA Høgskolen
Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsbachelor, og kvalifiserer deg til å jobbe som pedagog og leder i barnehagen.
Les mer
Dramapedagogikk og anvendt teater
Kunst, design, musikk og kreative fag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Studiet er for deg som er student, lærer, kulturarbeider eller kunstner som har erfaring med, utdanning i og interesse for drama og teater i et kunstpedagogisk perspektiv.
Les mer
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse.
Les mer
Faglærer i musikk
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
I dette studiet legger vi vekt på sammenhengen mellom utvikling som utøver, lytter og komponist og det å formidle musikk på en god måte.
Les mer
Grunnskolelærer
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
NLA Høgskolen
Ved NLA Høgskolen får du et faglig sterkt undervisningsmiljø og praksis og egen utvikling står sentralt.
Les mer
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Lærere på barnetrinnet har ansvar for å gi elevene en god begynneropplæring som gir grunnlag for videre utdanning.
Les mer
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling.
Les mer
Lektor framandspråk (engelsk, fransk, spansk, tysk)
Språk, historie og kultur
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.
Les mer
Lektor historie eller religion
Religion, filosofi og teologi
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Kven er vi? Kor kjem vi frå? Kvifor ser samfunnet ut som det gjer?
Les mer
Lektor i naturvitenskap og matematikk
Natur- og realfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Lektorprogrammet gir deg det du trenger for å jobbe som lærer i realfag i ungdomsskolen og videregående skole.
Les mer
Lektor nordisk
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.
Les mer
Lektor samfunnsfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Det er viktigare enn nokon gong med gode samfunnsfaglærarar i skulen.
Les mer
Pedagogikk
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Som pedagogikkstudent blir du del av et godt studiemiljø.
Les mer
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
PPU for yrkesfag er for deg som har yrkesfaglig utdanning, enten i form av et fag-/svennebrev eller en profesjonsutdanning fra høgskole eller universitet, og relevant arbeidserfaring.
Les mer
Spesialpedagogikk
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan du blant annet rette fokus mot barn og voksne med flere typer utfordringer.
Les mer