Natur- og realfag

Studiemuligheter i Bergen

Blir du fascinert av naturvitenskapelige fenomener? Liker du å lære om hvordan verden henger sammen og lete etter fysiske bevis? Da er det en rekke studiemuligheter for deg i Bergen! Biologistudent Vebjørn forteller om noen av retningene du kan gå i denne videoen.

Se alle studieprogram innen natur- og realfag, eller gå tilbake og utforsk andre fagretninger.

Studieprogram

Aktuarfag og dataanalyse
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Hvordan skal oljefondet investere for å få høyest mulig avkastning, men samtidig ha lav risiko for tap? Hva bør bilforsikringen din koste?
Les mer
Areal og eiendom
Natur- og realfag
Høgskulen på Vestlandet
Du tilegner deg verdifull kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag og planleggingsfag.
Les mer
Bioinformatikk
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Bioinformatikk er et tverrfaglig studium som kombinerer biologi, kjemi, informatikk, matematikk og statistikk.
Les mer
Biologi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Biologi er læren om alt som lever, og tar for seg prosesser, mangfold og sammenhenger i naturen. Evolusjon er det sentrale prinsippet i biologien. Den gir oss ein kraftfull modell til å forstå og forklare hvordan alt vi ser i naturen har utviklet seg fra et felles opphav gjennom 3,5 milliarder år.
Les mer
Fiskehelse
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Med profesjonsstudiet i fiskehelse har du rett til å bruke den lovbeskyttede tittelen fiskehelsebiolog.
Les mer
Fysikk
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Fysikk er for deg som er interessert i hele naturen, fra det indre i atomkjernene til de fjerneste galaksene.
Les mer
Geovitenskap
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Vil du lære mer om hvordan vi kan leve på planeten vår på en bærekraftig måte? Vil du finne løsninger på fremtidens utfordringer? Vil du lære mer om geologi eller geofysikk?
Les mer
Kjemi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Kjemi er læren om stoffene som alle ting er bygd opp av, om strukturen til disse stoffene, egenskapene deres og hvor de finnes.
Les mer
Klima-, atmosfære og havfysikk
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Vær, vind og hav påvirker livet på jorden, og kunnskap om klima er grunnleggende viktig for framtiden.
Les mer
Landmåling og eiendomsdesign
Natur- og realfag
Høgskulen på Vestlandet
Studiet skal gir deg kunnskaper innen et bredt spekter av tekniske fag og eiendomsfag. Du har også juridiske fag.
Les mer
Lektor i naturvitenskap og matematikk
Natur- og realfag
Lærer, barnehagelærer og pedagogikk
Universitetet i Bergen
Lektorprogrammet gir deg det du trenger for å jobbe som lærer i realfag i ungdomsskolen og videregående skole.
Les mer
Matematikk
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Matematikk er essensielt for å forstå og løse dagens utfordringer innen klima og fornybar energi, men matematikk er også et fag for å forklare mer abstrakte problem som Einsteins relativitetsteori eller superstrengteorien.
Les mer
Matematikk for industri og teknologi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Vil du lære metoder som kan løse framtidens utfordringer innenfor klimamodellering, medisinsk forsking og oljeutvinning? Eller vil jobbe du jobbe med grønn teknologi? Dette er studieprogrammet for deg.
Les mer
Molekylærbiologi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Vil du studere molekylene som styrer celledeling, vekst, differensiering og død, i lys av millioner av år med evolusjon?
Les mer
Nanoteknologi
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Bachelorstudiet i nanoteknologi er et tverrfaglig studium der du lærer de grunnleggende naturvitenskapene fysikk, kjemi, molekylærbiologi og matematikk, og hvordan disse fagene sammen skaper grunnlaget for nanovitenskap.
Les mer
Sivilingeniør i havbruk og sjømat
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
Norge er på vei mot et grønt skifte, og trenger en ny næring innen fornybare ressurser. Med en av verdens lengste kystlinjer og allerede hyg teknologisk kompetanse og verdensledende teknologi, har Norge et stort konkurransefortrinn innen havbruk på verdensbasis. 
Les mer
Statistikk og data science
Natur- og realfag
Universitetet i Bergen
I det moderne samfunnet blir det lagret og generert data hele tiden. Slik datainnsamling skjer gjerne i form av tall. Det gjør at behovet for folk som kan gi mening til og forstå tall øker.
Les mer