Reiseliv og hotellfag

Studiemuligheter i Bergen

Er du interessert i en internasjonal karriere innen handel og næringsliv, kulturliv eller diplomati? Eller kanskje du har lyst å jobbe i et internasjonalt miljø i turistnæringen her i Norge? Du har mange studiemuligheter som kan føre til drømmejobben din. Studenten Thea forteller om noen av retningene du kan gå her i Bergen!

Se alle studieprogram innen reiseliv og hotellfag, eller gå tilbake og utforsk andre fagretninger.

Studieprogram

Engelsk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorstudiet vil du få en innføring i engelsk lingvistikk, litteratur og kultur. Du blir kjent med det språklige og kulturelle mangfoldet i den engelskspråklige verden fra middelalderen til i dag. Du lærer om ulike vitenskapelige tilnærminger til dette mangfoldet, og får fordype deg i et tema du er interessert i.
Les mer
Europastudium
Reiseliv og hotellfag
Samfunn og politikk
Universitetet i Bergen
Gjennom bachelorprogrammet i europastudium vil du lære om historie, politikk og samfunnsforhold i Europa og du får kunnskap om den politiske utviklinga i Europa, Europeisk integrasjon og utviklinga i EU.
Les mer
Fransk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Handel, diplomati, turisme og et globalt mediesamfunn etterspør i større grad mennesker med kompetanse i fremmedspråk og tilhørende kulturer. For å møte krav til en slik bred kompetanse underviser vi bachelorstudentene i både fransk språkvitenskap, franskspråklig litteratur og kultur.
Les mer
Hotelledelse
Reiseliv og hotellfag
Høyskolen Kristiania
Dette er en lederutdanning for deg som vil skape opplevelser andre husker for livet, og som trives med en variert arbeidshverdag. Som hotelleder er du også med på å skape arbeidsplasser og vekst i lokalsamfunnet.
Les mer
Interkulturelle studier
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.
Les mer
International Management
Reiseliv og hotellfag
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Handelshøyskolen BI
Drømmer du om å jobbe i et internasjonalt marked? Studiet International Management gir deg et internasjonalt perspektiv på markedsføring, kulturforståelse, samt innsikt i kulturforskeller.
Les mer
Italiensk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorprogrammet får du mulighet til å lære deg italiensk (lese, skrive og snakke) samtidig som du studerer italiensk litteratur og kultur.
Les mer
Latin og gresk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Latin og gresk høver for den som er oppteken av litteratur og kultur frå antikken fram til moderne tid.
Les mer
Russisk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
På bachelorprogrammet får du mulighet til å lære russisk samtidig som du studerer russisk litteratur og kultur.
Les mer
Serviceledelse
Reiseliv og hotellfag
Medier, kommunikasjon og markedsføring
Høyskolen Kristiania
Dette studiet passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, enten det er kunder, brukere, gjester eller leverandører.
Les mer
Spansk språk og latinamerikastudier
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Spansk språk og latinamerikastudier er et fag som har som mål om å gi studentene kunnskap og fagkompetanse i spansk språk, latinamerikansk litteratur og latinamerikansk historie og kultur. Derfor foregår undervisningen også på spansk.
Les mer
Tysk
Reiseliv og hotellfag
Språk, historie og kultur
Universitetet i Bergen
Studiet er delt opp i to disipliner: litteratur og språk. Vi kaller det for et kulturstudium som gir deg en bred faglig kompetanse som er attraktivt for jobber innen næringslivet, statsapparatet, journalistikken, kommunikasjonsbransjen (forlag) og som også kan kvalifisere for arbeid som tysklærer.
Les mer