Jus, HR og økonomi

Studiemuligheter i Bergen

Synes du det er interessant å lære om hvordan samfunnet formes av lover og regler? En utdanning innen jus, HR og økonomi gir en allsidig kunnskap som kan brukes i de fleste bransjer. Studenten Dan forteller om noen av studiemulighetene du har i Bergen!

Se alle studieprogram innen jus, HR og økonomi, eller gå tilbake og utforsk andre fagretninger.

Studieprogram

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Helse, medisin og psykologi
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
På bachelorstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi lærer du om korleis eit godt arbeidsmiljø påverkar trivsel, helse og produktivitet på ein arbeidsplass.
Les mer
Eiendomsmegling, jus og økonomi
Jus, HR og økonomi
Handelshøyskolen BI
Å kjøpe og selge bolig er en av de viktigste tingene du gjør i livet. På bachelorstudiet i eiendomsmegling, jus og økonomi lærer du hvordan denne transaksjonen kan gjennomføres på en trygg og sikker måte, både i forhold til lovgivning, men også de menneskelige relasjonene i det.
Les mer
Forretningsjus og økonomi
Jus, HR og økonomi
Handelshøyskolen BI
Ved å studere forretningsjus og økonomi får du en unik fagkombinasjon som er etterspurt i arbeidslivet!
Les mer
HR og personalledelse
Jus, HR og økonomi
Høyskolen Kristiania
Å skape arbeidsmiljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg, er viktig i alle organisasjoner og organisasjoner.
Les mer
HR, organisasjonspsykologi og ledelse
Jus, HR og økonomi
Høyskolen Kristiania
Med denne utdanningen lærer du blant annet om ledelse og lederutvikling, hvordan vi mennesker former og formes av arbeidsmiljøet og menneskene rundt oss, hvordan vi kan skape gode og effektive grupper og team, og hvordan vi kan gjøre kloke valg i en rekrutteringsprosess.
Les mer
HR, teknologi- og digitaliseringsledelse
Jus, HR og økonomi
Høyskolen Kristiania
En bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan påvirke og ivareta det som skjer med mennesker og organisasjoner når digitalisering, roboter og kunstig intelligens erstatter manuelt arbeid og endrer våre arbeidsmåter.
Les mer
Organisasjonspsykologi, HR og ledelse
Jus, HR og økonomi
Handelshøyskolen BI
Mennesker er organisasjoners viktigste ressurs, og for at de skal lykkes må man ha kunnskap om mennesket og psykologiske prosesser.
Les mer
Rettsvitenskap
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
Masterstudiet i rettsvitenskap (juss) er et femårig fulltidsstudium med oppstart i august. På første, andre og fjerde studieår har du obligatoriske emne. På tredje og femte studieår velger du juridiske emne etter egne interesser.
Les mer
Samfunnsøkonomi bachelor
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.
Les mer
Samfunnsøkonomi, profesjon
Jus, HR og økonomi
Universitetet i Bergen
Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.
Les mer
Sivilingeniør i informasjonsteknologi og økonomi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Jus, HR og økonomi
IT og datateknologi
Universitetet i Bergen
Ønsker du eit sivilingeniørstudium med sterkt innslag av økonomi?
Les mer
Økonomi og administrasjon
Jus, HR og økonomi
Høgskulen på Vestlandet
Alle virksomheter trenger ansatte med økonomisk-administrativ bakgrunn.
Les mer
Økonomi og administrasjon
Jus, HR og økonomi
NHH Norges Handelshøyskole
NHH er ein leiande handelshøgskole. Bachelor i økonomi og administrasjon er sjølve fundamentet i siviløkonomutdanninga ved NHH. Du lærer å bruke verktøya som du treng som økonom eller leiar og å sjå samanhengane både internt i ein organisasjon og eksternt i den økonomiske verda. Utdanninga på NHH handlar om menneske, økonomi og teknologi i samspel for berekraftig verdiskaping.
Les mer
Økonomi og administrasjon
Jus, HR og økonomi
Handelshøyskolen BI
Uavhengig av bransje eller stilling, så vil du trenge kunnskap om økonomi. Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå oss selv, hverandre og verden.
Les mer