Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi

Studiemuligheter i Bergen

Er du interessert i å jobbe med fremtidens grønne løsninger? For å kunne møte morgendagens utfordringer trengs det kloke hoder innen teknologi, innovasjon og forretningsutvikling. Studenten Inger Mirjam forteller om noen av studiemulighetene du har i Bergen!

Se alle studieprogram innen bærekraft, innovasjon og grønn teknologi, eller gå tilbake og utforsk andre fagretninger.

Studieprogram

Entreprenørskap
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Høyskolen Kristiania
Raskt voksende entreprenørielle virksomheter, eller start-ups, er en viktig drivkraft for å få verden fremover.
Les mer
Entreprenørskap
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Handelshøyskolen BI
Drømmer du om å etablere din egen bedrift? Har du en gründer i magen? Eller vil du hjelpe andre med å starte vellykkede bedrifter?
Les mer
Geografi
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Samfunn og politikk
Universitetet i Bergen
Å studere geografi er å utforske samanhengen mellom samfunn, natur og miljø, og korleis desse utviklar seg i eit samspel.
Les mer
Innovasjon og entreprenørskap
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Høgskulen på Vestlandet
Masterprogrammet i innovasjon og entreprenørskap gir deg teoretisk og analytisk innsikt i hvordan du kan bidra til teknologiutvikling, entreprenørskap, bedriftsutvikling og det grønne skiftet.
Les mer
Innovasjon og forretningsutvikling
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Høyskolen Kristiania
Bachelor i innovasjon og forretningsutvikling er skreddersydd for deg som ønsker å jobbe med å formulere, utvikle og kommersialisere innovative idéer.
Les mer
Innovasjon og ledelse
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Høgskulen på Vestlandet
Studiets fokus er å trene ledere for morgendagens utfordringer.
Les mer
Sivilingeniør i energi
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Universitetet i Bergen
Verden står ovenfor tøffe klimautfordringer og energisituasjonen i verden er i rask endring. Hvordan kan energiforsyningen og energibruk bli lagt om, slik at vi klarer å holde oss under 2-gradersgrensen for global oppvarming – samtidig som vi skal imøtegå et stadig økt energibehov?
Les mer
Sivilingeniør i havteknologi
Bærekraft, innovasjon og grønn teknologi
Ingeniør, tekniske og maritime fag
Universitetet i Bergen
Dette studiet gir deg bred kompetanse innen sentrale tema i havteknologi, der du kan fordype deg i marine målesystem eller marine installasjoner. Du lærer å forstå havteknologi og å videreutvikle havteknologi i framtiden i sammenheng med teknologi og samfunnsbehov.
Les mer