Vernepleie
Høgskulen på Vestlandet

Liker du å jobbe med mennesker og er empatisk, omsorgsfull og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner – kanskje det er vernepleier du skal bli?


På Åpen dag vil vi presentere hvor vernepleiere jobber og hva det vil si å ha vernepleiefaglig kompetanse. Studentrepresentanter vil dele sine erfaringer med å være vernepleiestudent. Videre vil faglærere gi omvisning på SIMarena som er en av læringsarenaene for simuleringstrening.

Program for dagen

  • Informasjon om hva du lærer på studiet og hvor du kan jobbe
  • Studenter forteller om sin hverdag
  • Omvisning på vår lab

Om studiet

Vernepleierutdanningen er en profesjonsutdanning hvor du jobber med helse-, omsorgs- og velferdstjenester for mennesker i ulike livsløp. Du får kunnskap på mange ulike områder som medisin, psykologi, pedagogikk og samfunnsfag. Målet med utdanningen er at du skal ha kompetanse om funksjonsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper funksjonshemming med særlig kunnskaper om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp.

 


Se mer informasjon

Passer for:
Deg som vil jobbe med mennesker i ulike livssituasjoner. Du må være engasjert, empatisk og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Sted: Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Helse, medisin og psykologi

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 


Vernepleierutdanningen er treårige studieprogram som gir bachelorgrad. Du kan studere ved Bergen eller Sogndal. Du kan også ta utdanningen på deltid over fire år.  

Les mer om vernepleierutdanningen


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.