Chat med en student

Vi svarer på spørsmål alle hverdager frem til 15. april på hvl.no

Vernepleie

Bachelor
Som vernepleier jobber du for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.
Studiested
Passer for
deg som er engasjert, empatisk og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Bli med på campus

 

Utdanningsmuligheter videre

Ved fullført bachelor kan du søke deg videre på:

  • Master i samhandling og folkehelse
  • Master i psykisk helse- og rusarbeid
  • Master i samfunnsarbeid