Tegnspråk og tolkning
Høgskulen på Vestlandet

Å kunne uttrykke seg fritt er en menneskerett, og som tolk øker du hørselshemmede og døvblinde sine muligheter for å delta i samfunnet på linje med hørende.


Program for dagen:

  • Kort informasjon om hvordan studiet er lagt opp de tre ulike årene.
  • Fagleg smakebit:
    • Kort introduksjon om tegnspråk.
    • Lær noen dagligdagse tegn, håndalfabetet, og noen typiske tegnuttrykk fra norsk tegnspråk!
  • Hvordan er studiehverdagen for en student på tegnspråk og tolking?
  • Hvor arbeider en tegnspråktolk?

Programmet blir presentert på norsk talespråk og dersom du trenger tolk, så ber vi deg om å tinge dette i god tid. 

 

Om studiet 

Tolken sitt overordnede ansvar er å medvirke til at møte mellom hørende og hørselshemmede - to parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet - skal bli likeverdige. Tolking er en kombinasjon mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen viser igjen i studiet, som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Faglig utvikling skjer gjennom deltakelse, også utenfor klassen. 


Se mer informasjon

Passer for:
Deg som er interessert i språk og kommunikasjon

Sted: Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Språk, historie og kultur Lærer, barnehagelærer og pedagogikk

Påmelding er stengt

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 


Tegnspråk og tolkning er treårig studieprogram som gir bachelorgrad. 

Les mer om bachelor i tegnspråk og tolkning 


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider